Ophæver samarbejde
NemligCom.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Gentofte dropper Nemlig.com og pålægger Intervare bod efter kontrolsag. Gladsaxe Kommunes undersøgelser viser at kommunens arbejdsklausul overholdes, fortæller man

Gentofte Kommune ophæver samarbejdet med Nemlig.com, efter at man havde igangsat en kontrolsag vedrørende kommunens anvendelse af Nemlig.com og Intervare for at sikre, at de to virksomheder overholder kommunens arbejdsklausul.

Gentoftes kommunalbestyrelse besluttede at ophæve samarbejdet, da virksomheden, ifølge kommunen, ikke vil udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for underleverandørers ansatte. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden at pålægge Intervare A/S bod, indtil virksomheden kan dokumentere, at den overholder Gentofte Kommunes arbejdsklausul, skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse tirsdag.

– Gentofte Kommunes revision har gennemgået det modtagne materiale og konkluderet, at der både hos Nemlig.com og Intervare er medarbejdere, hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området, og begge firmaer har således overtrådt kommunens arbejdsklausul, tilføjer Gentofte Kommune i pressemeddelelsen.

I maj fortalte Københavns Kommune at en kontrol, som kommunen havde lavet, havde vist at der er grov underbetaling, manglende ferie og arbejdsdage på op til 12 timer med tunge løft hos Intervare.

Vil påvirke verden via indkøb
I Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik kan man læse, at kommunen har ”pligt til at være med til at påvirke omverdenen via vores indkøb” og ”stille krav til vores leverandører”, og at verdensmålene skal ”afspejle sig i kommunens indkøb”.

Og i kommunens arbejdsklausul, kan man læse at ”leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres”.

På byrådsmødet i april fortalte borgmester Trine Græse (A) at Gladsaxe Kommune havde rettet henvendelse til Intervare A/S, som Gladsaxe Kommune benytter som leverandør, og som ejer Nemlig.com og benytter samme lager. ”Hvis der konstateres kritisable forhold, og de ikke bliver bragt i orden, så vil vi selvfølgelig tage stilling til hvad det videre skridt er, og i sidste ende opsige kontrakten”, tilføjede borgmesteren.

Arbejdsklausul er overholdt
Og det virker unægtelig til at Københavns og Gentofte Kommunes undersøgelser har gjort dette – ligesom 3F allerede tilbage i 2014 meldte om pressede chauffører, løndumping og ”uhyrlige arbejdsforhold”, og Avisen.dk samme år beskrev pressede chauffører og høje bøder til vognmænd, der leverede varer for sent hos Nemlig.com.

Men Gladsaxe Kommune fortæller, at kommunens arbejdsklausul er overholdt for alle, undtagen en enkelt chauffør.

– I Gladsaxe Kommune har vi nu undersøgt forholdene hos Intervare – både for lagermedarbejdere og chauffører, som håndterer og udbringer varer til Gladsaxeborgere. Undersøgelsen og den fremsendte dokumentation viser, at kommunens arbejdsklausul overholdes for lagermedarbejderne, fortæller Nanna Krog-Meyer, direktør for Center for Økonomi.

– For en enkelt chauffør er lønforholdene ikke fundet i orden. Intervare har erkendt forholdet og oplyser, at de vil sikre, at den pågældende chauffør både får efterbetalt efterslæbet og fremadrettet får den rette løn, tillæg mv. Så det forventer vi, at der hurtigt bliver rettet op på.  Vi afholder yderligere dialogmøder med Intervare og vil følge tæt op på, om forholdet bliver bragt i orden, tilføjer hun.

Trine Henriksen (Ø), som bragte spørgsmålet om Intervare op, ved at stille tre spørgsmål om Gladsaxe Kommunes indkøbsaftale med Intervare på byrådsmødet den 28. april, siger at det er positivt at kommunens arbejdsklausuler har ført til at Intervare nu kommer til at betale den korrekte løn til chaufføren, og efterbetaler det manglende beløb.

– Men jeg mener, at de alligevel bør betale en bod, fordi de jo indtil nu ikke har overholdt arbejdsklausulen, og kun retter op, fordi det er blevet opdaget. Hvis vores indkøbsaftale ikke giver mulighed for bod i sådan en situation, så må klausulen strammes op, tilføjer Trine Henriksen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top