Prostitution og hvidvask
Hvidvask-COLOURBOX37445941.jpeg.jpg
Foto: Colourbox.
Statusrapporten for kommunens indsats for at bekæmpe socialt bedrageri for 2020 viser, at kommunens kontrolgruppe har afsluttet 204 sager sidste år

– Kontrolgruppen har opnået en helårseffekt af indsatsen på 3,8 mio. kr. Halvdelen af resultatet kan henføres til sager vedrørende Udbetaling Danmark, hvor særligt én sag vedrørende prostitution har haft betydning for provenuet. Derudover vedrører henholdsvis 23 procent, 15 procent og 12 procent af resultatet kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads, kan man læse i dagsordenen til et møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. juni, om kommunens kontrolgruppes indsats for at bekæmpe socialt bedrageri.

I 2020 har Kontrolgruppen desuden modtaget enkelte sager fra Politiet vedrørende hvidvask, manglende tilmeldinger på adresser og udrejse, kan man desuden læse i selve årsrapporten.

– Den samlede årseffekt inklusive provenuet fra Udbetaling Danmark udgør i 2020 i alt 3.825.495 kr., og der er sendt tilbagebetalingskrav til borgerne på i alt 2.021.754 kr. Opgørelsen baserer sig på 204 sager, hvilket næsten er på niveau med 2019, skriver kontrolgruppen desuden i rapporten.

– Udbetaling Danmark opgjort pr. medarbejder i Gladsaxe Kommune er omtrent på niveau med de resultater, som er opnået i andre kommuner med en tilsvarende medarbejdernormering, tilføjer man.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top