- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Rekord-meget sprøjtegift i grundvandet

Danmark har noget af det bedste postevand i hanerne i verden. Ikke mindst fordi vi i Danmark henter vores drikkevand direkte op fra grundvandet.

Men en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der er langt flere rester af sprøjtegift i vores grundvand, end vi hidtil har troet. I 2020 og de første måneder af 2021 blev der fundet rester af sprøjtegift i over halvdelen af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. Aldrig før har der været så mange prøver med giftrester.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der fundet rester af sprøjtegift i 15 ud af 17 drikkevandsboringer i Gladsaxe i de seneste fem år – heraf to over grænseværdien, opgjort på baggrund af udtræk fra National boringsdatabase (Jupiter), GEUS.