- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skadet efter virksomhedspraktik

Radwan Sulaiman fra Gladsaxe var i 2013 i praktik hos Express Levering, der havde en såkaldt Business to Business-kontrakt med Nemlig.com. Det var en jobkonsulent hos Jobcenter Gladsaxe, der havde skaffet ham praktikken, fortæller han.

– I 13 uger i 2013 arbejde jeg fra klokken 7 til klokken 19 hver dag – jeg var ude og køre, og aflevere varer til kunder, fortæller Radwan Sulaiman, der tilføjer at der stod Nemlig.com på bilen og at han kørte fra Nemlig.com’s lager i Hvidovre.

Den 12. december 2013 skulle han aflevere nogle kasser øl til en beboer på femte sal, men han snublede, faldt og slog baghovedet og ansigtet. Ambulancefolkene, der kom kort tid efter ulykken, undersøgte ham og opfordrede ham til at henvende sig til vagtlægen eller skadestuen, siger han.

I en efterfølgende neurologisk speciallægeerklæring, lavet af en speciallæge på Glostrup Hospital i maj 2015, kan man læse at Radwan – der aldrig tidligere havde tendens til hyppig hovedpine – stadig har kronisk hovedpine efter ulykken, og må skrive alt ned for ikke at glemme aftaler eller korte beskeder.

”Patientens livskvalitet er fuldstændig ødelagt efter ulykken. Ulykken har medført store helbredsmæssige- og sociale konsekvenser” og ”det vurderes urealistisk, at patienten kan udføre fuldtidsarbejde på nuværende tidspunkt”, kan man desuden læse i erklæringen.

I fuldtidspraktik i juni
– Jeg kan ikke læse og skrive nu. Jeg kan ikke arbejde som konceptudvikler, selvom jeg har uddannelsen, på grund af den kroniske hovedpine og fordi jeg har mistet evnen til at læse og skrive, fortæller Radwan Suaiman til Gladsaxe Bladet.

Alligevel er Radwan blevet sendt i en fuldtidspraktik af Jobcenter Gladsaxe i juni, og han har desuden fået afslag på en ansøgning om førtidspension, fortæller han.

Han har desuden ikke kunne få erstatning – ifølge Radwan selv, fordi firma og kommune mente at den anden parts forsikring skulle dække, og da Gladsaxe Kommune endelig accepterede at det var deres forsikring der skulle dække, var arbejdsskadepapirerne udfyldt for sent.

Jobparat med depression og hjerneskade
Gladsaxe Bladet har fået en PDF med 372 siders aktindsigt – en dokumentliste med alt fra registreringer af Radwans samtaler med jobcenteret til planer og breve mellem 2013 og 2015.

I den kan man blandt andet læse, at han i starten af 2014 og i 2015 flere gange bliver bedt om at finde en praktik eller et job, så han kan ”komme i arbejde hurtigst muligt” – eller der vil blive fundet et til ham.

I maj 2015 vurderer jobcenteret at han ”ikke er uarbejdsdygtig og dermed opfylder betingelserne for et jobafklaringsforløb” og at senere på året at han ”vurderes jobparat”.

Også selvom det samtidig vurderes at han ”har en hjerneskade” og lider af hukommelsestab, samt ”at han i en praktik hos Nemlig.com … faldt og slog sit hoved, og det har medført at han … ikke kan arbejde foran en computer mere end 30 minutter af gangen”. At han pointerer at han har en depression. Og selvom han adskillige gange er blevet afmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på grund af sygdom med mere.

’Skal have en værdig sagsbehandling’
Gladsaxestrategien og verdensmålene – som den baseres på – taler om ordentlige arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder. ILO-konvention nr. 94 (som Danmark ratificerede i 1955 og Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside skriver at man ønsker at overholde) taler om gunstige arbejdsforhold og arbejdstid.

I Gladsaxes Kommunes beskæftigelsesplan for 2021 kan man læse, at ”alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”. Og i sagsfremstillingen kan man læse, at ”Jobcentret og Ungeenheden skal være med til at sikre en værdig beskæftigelsesindsats … [hvor] borgerne er i centrum i deres egen sag”.

Gladsaxe Bladet har spurgt formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø) og Gladsaxe Kommune om man mener at kommunen har levet op til alt dette, i Radwans tilfælde.

Michael Dorph Jensen fortæller at han, på baggrund af de oplysninger som han har modtaget i sagen, ikke synes at Gladsaxe Kommune lever op til kommunens egne hensigter i forhold til Radwan Sulaimans sagsforløb i jobcentret.

– Det er jeg ked af og det er noget vi må gøre noget ved hurtigst muligt, tilføjer han.

Det har ikke været muligt at få et svar fra Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Bladet ville også gerne have hørt den speciallæge, som lavede den neurologiske speciallægeerklæring om Radwan i 2015, om han mener at det er realistisk at Radwan skulle kunne komme i praktik og/eller arbejde på fuld tid nu i 2021. Det har dog ikke været muligt at få et svar fra ham.

Ingen svar
Gladsaxe Bladet har også spurgt Gladsaxe Kommune om hvor mange Gladsaxe-borgere som kommunen har sendt i praktik/løntilskud hos Nemlig.com, Intervare A/S eller firmaer der – som i Radwans tilfælde – har/havde en Business to Business eller lignede aftale med Nemlig.com og/eller Intervare A/S siden 1. januar 2014. Og om hvor mange af disse har medført anmeldelse af skader påført under deres arbejde.

Det har det dog heller ikke været muligt at få svar på dette.

Nemlig.com har fortalt til Gladsaxe Bladet, at man ikke gemmer data på medarbejdere, når det er mere end 5 år siden jf. GDPR, og at man derfor ikke kan bekræfte eller informere i forhold til Radwans praktik hos dem.

Faktaboks
Benchmarking-tal fra Beskæftigelsesministeriet for kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet fra juni viser, at Gladsaxe en den kommune, som har færrest personer på offentlig forsørgelse end forventet, ud fra kommunens rammevilkår.

En brugerundersøgelse af borgerne i Gladsaxes tilfredshed med kommunens service, i 2019 af analysefirmaet Moos-Bjerre, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service, mens næsten 90 procent ellers var overordnet set tilfredse med kommunens borgerservice.

Gladsaxes borgerrådgiver, Preben Rohde, fortalte i marts til Gladsaxe Bladet, at han har i 2020 har fået flere henvendelser end han plejer indenfor sygedagpengeområdet, og at Ankestyrelsen samtidig også har været inde i en række sager og ændre afgørelsen eller kritisere sagsbehandlingen på området.

Han anbefalede derfor at jobcentret i år skal have fokus på at forbedre sagsbehandlingen indenfor sygedagpengeområdet.

Update:
Det er nu (mandag klokken 15) lykkes Gladsaxe Bladet at få svar fra Gladsaxe Kommune.

Det er altid ulykkeligt, når en borger kommer til skade under et praktikforløb, fortæller Gladsaxe Kommunes jobcenterchef, Lise Gandløse Vestergaard.

– Gladsaxe Kommunes jobcenter har ikke på noget tidspunkt haft et samarbejde eller en Business to Business-aftale Express Levering, Nemlig.com eller Interware om virksomhedspraktikordninger. Radwan Sulaiman har selv fundet sin virksomhedspraktikplads hos Express Levering og angivet overfor kommunen, at der var tale om en stilling som marketingsmedarbejder. Jobcentret havde derfor ikke haft nogen viden om, at jobbet skulle indebære fysisk hårdt arbejde og tunge løft, tilføjer hun.

– Efter endt praktik i december 2013 meldte Radwan Sulaiman sig jobparat med henblik på at modtage dagpenge. Først i marts 2014, hvor Radwan Sulaiman blev sygemeldt, fik jobcentret kendskab til, at han fire måneder tidligere havde været udsat for en arbejdsulykke. Radwan Sulaiman er hverken i 2014 eller 2015 blevet sendt i fuldtidspraktik, siger Lise Gandløse Vestergaard.

Ifølge Gladsaxe Kommune har jobcentret – fra 1.april 2016 og indtil nu – ikke har gjort brug af samarbejdet omkring virksomhedspraktiker eller løntilskud med hverken Express Levering, Nemlig.com eller Intervare A/S.