- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Stationsnærhed ved BRT-station

Regeringen har i forbindelse med udkast til statens infrastrukturplan fra april 2021, reserveret 1,0 mia. kroner til at opgradere linje 400S til en BRT-linje. På byrådsmødet 24. juni var en fælles ansøgning om stationsnære kerneområder i tilknytning til BRT-linje 400 på dagsordenen.

Den fælles ansøgning er udarbejdet i et samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune, Ballerup Kommune samt Høje Taastrup Kommune.

”Ansøgningen vedrørende tildeling af stationsnært kerneområde i Gladsaxe Kommune vedrører et delområde i Bagsværd Bypark, syd for Vadstrupvej. Det er intentionen, at Bagsværd Bypark skal rumme en mere intensiv byomdannelse med en kommende anvendelse til blandet bolig og erhverv”, kunne man læse i dagsordenen.

Alle byrådets partier stemte for forslaget, undtagen Enhedslisten, der undlod.

Enhedslisten havde betænkeligheder ved ruteføringen forbi Skovbrynet Skole, og støttede ikke ansøgningen om stationsnærhed for stoppestedet, fordi området allerede er trafikalt udfordret. Men man synes at det var fornuftigt med flere BRT-busser, fortalte Trine Henriksen.

Lise Tønner (LG) mente, at det var en god mulighed for en udvikling af erhvervslivet i området.

Og Borgmester Trine Græse (A) sagde at det giver flere muligheder, hvis det laves stationsnært.

– Vi bestemmer jo selv anvendelsesbestemmelserne for de kommende lokalplaner der skal laves for det her område, tilføjede borgmesteren.

Stationsnærhedsprincippet giver mulighed for intensiv byudvikling af større byfunktioner, der på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, kan man læse i den fælles ansøgning om stationsnærhed til BRT-stationer langs Ring 4.