- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Stop støjen

Borgerne i Gladsaxe er hårdt ramt af støj i deres boliger. Mere end 20.000 boliger i Gladsaxe er ramt af trafikstøj over 58dB. Det er 65% af alle boliger i Gladsaxe.

Og borgerne i Gladsaxe kan se frem til, at der i de kommende år kommer endnu flere støjramte boliger, hvis Byrådet vedtager to nye byggerier på Bagsværd Hovedgade og Mørkhøj Bygade.

Bliver de to byggerier vedtaget, vil der komme flere hundrede nye støjramte boliger.

I en afgørelse fra Vallensbæk, underkendte Planklagenævnet en lokalplan, hvor man vil bygge nye boliger, hvor støjgrænsen oversteg 58 dB. Støjen vil overstige 58 dB ved de to foreslåede byggerier.

Det er derfor lidt uforståeligt, at politikerne i Gladsaxe Byråd det ene øjeblik vil bekæmpe støjen, og det næste bygge flere støjramte boliger. Som måske endda ikke kan opføres efter den nye afgørelse fra Planklagenævnet.

I Gladsaxe bør man afstå fra at opføre nye boliger, hvis borgerne bliver ramt af høj støj, før man har gjort noget effektivt ved støjen. F.eks. ved at motorveje gennem Gladsaxe bliver overdækket.

Hvert år dør 500 danskere af trafikstøj og mange flere bliver syge af støjen. Trafikstøj koster samfundet mere end 5 milliarder kroner om året. En regning, som kun bliver større, hvis politikerne bliver ved med at bygge flere støjramte boliger.

Det vil være sund fornuft at sætte en stopper for at bygge flere støjramte boliger indtil problemerne med støjen er løst.