- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Vil satse på foreningslivet

Der er brug for flere foreningsbaser, hvor foreningerne kan dyrke det sociale liv.

”Vi skal bruge det vi har bedre” – sådan står der på kommunes hjemmeside. Radikale Venstre vil se mere handling bag de flotte ord, så kommunens lokaler og faciliteter i højere grad tilbydes til lokale foreninger.

Blandt andet er der i Gyngemosehallen et eksisterende kommunalt SFO-lokale, som vil være oplagt at anvende som klublokale og foreningsbase for de lokale foreninger, der bruger Gyngemosehallen. Men lokalerne står helt tomme og aflåste efter klokken 17 hver eneste dag, samt hele weekenden.

Hvorfor lever vi ikke op til de ellers så flotte ord? Hvorfor bruger vi ikke de kommunale faciliteter til at understøtte det sociale liv i foreningerne?

En af de oplagte måder at udvikle og understøtte idrætsforeningerne på, er at etablere flere foreningsbaser i Gladsaxe Kommune. Foreningsbaser, der bliver brugt af andre i dagtimerne, men som om eftermiddagen bliver omdannet til foreningernes lokale mødested – f.eks. har de kommunale skoler oplagte lokaler, som kan anvendes til foreningsbaser.

Lad os starte med at låse lokalet i Gyngemosehallen op. Og lad os høre, om der er andre foreninger, der kæmper for at få en fod indenfor – evt. i de kommunale skoleidrætsfaciliteter.