- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Den lokale købmand skaber værdi

De lokale dagligvarebutikker udgør et vigtigt lokalt omdrejningspunkt, for det er der mange af os handler hver eller hver anden dag.

En analyse af de frie købmænd, lavet af konsulentvirksomheden Kraka Advisory, viser at næsten ni ud af ti danskere opfatter købmanden som en væsentlig del af lokalsamfundet.

– Kunderne betragter købmanden som en central del af lokalsamfundet, uanset om butikken ligger i by eller land … Tilstedeværelsen af en købmand bidrager til lokalområdets mangfoldighed og er på den måde med til at holde opretholde værdien af boligerne, konkluderer man blandt andet i analysen.

Analysen viser også, at mere end otte ud af ti oplever, at købmanden er god til at tilpasse sig lokalbefolkningens behov.

Analysen er baseret på kvalitative interviews med næsten 900 kunder i lokale, frie købmandsbutikker, foretaget af Kraka Advisory og KFI Erhvervsdrivende Fond i 2021.

KFI Erhvervsdrivende Fonds mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for frie købmænd, kan man læse på fondens hjemmeside.