- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Folketinget glemte Gladsaxe

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark, hvor borgerne er mest ramte af støjen. Mere end 20.000 boliger i Gladsaxe er ramt af høj støj.

Støj er ikke kun irriterende, når man sidder i sin have. Det er også farligt for helbredet. Mere end 500 danskere dør hvert år af for høj støj. Og mange flere danskere får dårligt helbred.

Folketingets partier har indgået en infrastrukturaftale, hvor der er afsat 3 milliarder kroner til bekæmpelse af støj. Men der ikke afsat en eneste krone til støjreduktion i Gladsaxe. Borgerne i Gladsaxe kan ikke leve med, at der ikke bliver gjort noget for at reducere støjen de næste 10 år.

Folketingets infrastrukturaftale åbner op for, at kommunerne kan være med til at betale for støjskærme i deres kommune.

En mulighed som Gladsaxe Byråd skal gribe. Skal der gøres noget ved støjproblemerne i Gladsaxe, må vi i Gladsaxe selv finde nogle af de mange millioner ved at omprioritere på de kommunale budgetter. Ellers sker der ikke noget de næste 10 år.

Fra konservativ side har vi tidligere foreslået, at vi overdækker motorvejene og bygger solceller på tagene. Det vil reducere støjen væsentligt, samtidig med at motorvejene bliver en del af klimaløsningen.

Fra konservativ side er vi parate til at finde pengene på de kommunale budgetter, så vi kan komme i gang med at få reduceret støjen fra motorvejene igennem Gladsaxe.