- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Naturplejeplan for Radiomarken

Som det måske er bekendt, arbejder Gladsaxe kommune med en meget ambitiøs naturplejerplan for Radiomarken, hvor der pt. er to folde, som er befolket med får, som skulle bidrage til naturplejen.

Der er afholdt møder den 21.5 og den 16.6, hvor Gladsaxe kommune har fremlagt følgende plan: Sydfolden – den tættest på Bagsværdvej, nedlægges og hele området udlægges, som et naturområde, som brugerne definerer og nordfolden – den mod Nybrovej, udvides med et hegn ned mod Ellesumpen og ned til Uglestien og der udsættes kvæg, sikkert 3-4 stk. Kvæget er mere egnet til at skabe diversitet.

På møde den 21.5 meddelte kommunen, at man opererede med 2 friluftningssteder til de mange hunde. Områderne skulle være et indhegnet areal oppe ved Klub 144, og et indhegnet areal ned mod Nybrovej, men ved det sidste møde den 16.6 blev det meddelt at kommunen nu kun går ind for et indhegnet areal, som skal ligge langs Bagsværdvej.

Det er meget skuffende, at ”hundefolket” bliver så nedprioriteret, og det i en tid, hvor hundebestanden er steget kraftigt. Vi tror ikke, at de politiske partier i kommunen er helt klar over, hvor stort behovet for mindst 2 arealer er, hvor små som store hunde kan socialisere og udvikle naturlig hundeadfærd.

Vi håber virkeligt, at de politiske partier, specielt op til et snarligt kommunevalg, vil udvise en større velvilje over for ønsket om i det mindste to friluftningsområder.