- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trafikstøj & luftforurening

I den forgangne uge blev Regeringens “Infrastrukturplan 2035” vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Desværre er aftalen isoleret set rigtig dårlig for Gladsaxe, som kun får endnu mere motorvejsstøj og endnu kraftigere luftforurening.

Socialdemokraterne i Gladsaxe har højlydt markedsført sig på, at de er garanter for mindre støj, bedre klima og bedre miljø i Gladsaxe. Det har vi kunnet se i læserbreve og annoncer i Gladsaxe Bladet, på de sociale medier og i en husstandsomdelt brochure.

Udover Borgmester Trine Græse (S) og medlem af Folketinget Jeppe Bruus (S), der er valgt i Gladsaxe, har også byrødderne Ole Skrald Rasmussen (S), Jakob Skovgaard Koed (S) og kandidaten Calle Griesholm (S) været synlige i debatten. Her har de fx hævdet, at socialdemokraterne kæmper mod støjen fra motorvejene både lokalt og nationalt.

Socialdemokraterne i Gladsaxe har desuden forsøgt at sælge det som en kæmpe succes, at der kommer der en dybdegående kortlægning af vejstøjen på Motorring 3. Men også det er en fuser, for der ikke afsat penge i regeringens infrastrukturplan til at gøre noget ægte ved trafikstøjen og luftforureningen i Gladsaxe.

Det er rigtigt ærgerligt, at Trine Græse (S) og Jeppe Bruus (MF, S) ikke har kunnet få Socialdemokraterne på Christiansborg til at prioritere Gladsaxe. Socialdemokraterne har styret forhandlingerne og er chefarkitekter på aftalen, alligevel står Gladsaxes borgere nu som de helt store tabere.