- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ulighed i børneovervægt

– Overvægt og svær overvægt kan have indflydelse på børns trivsel samt psykiske og fysiske sundhed … Sammenhængen mellem overvægt og alvorlige sundhedskonsekvenser gør det til et betydeligt folkesundhedsproblem, skriver Danmarks Statistik i en ny analyse, hvor man har set på ulighed i børneovervægt i Danmark.

Andelen af overvægtige og svært overvægtige lå mellem 2012-2018 stabilt på omkring 12-13 procent for børn i indskolingen og 18-19 procent for børn i udskolingen. Men der er ikke en ligelig fordeling i befolkningsgrupperne.

– Blandt udskolingsbørn, hvis forældre har grundskolen som højeste uddannelse, er næsten 30 pct. overvægtige eller svært overvægtige. For udskolingsbørn af forældre med en lang videregående uddannelse er andelen ca. 10 pct. Det er især landkommuner og kommunerne på Københavns vestegn, der har høje andele af overvægtige udskolingsbørn, pointerer Danmarks Statistik i analysen.

I Gladsaxe lå antallet af overvægtige/svært overvægtige børn i 2021-2018 omkring landsgennemsnittet –  12 procent i indskolingen og 18 procent i udskolingen.

I nabokommunen Gentofte var tallene henholdsvis 8 og 9 procent og i Rudersdal nede på 7 og 9 procent, mens Ishøj var helt oppe på 20 procent overvægtige/svært overvægtige børn i indskolingen og 28 procent i udskolingen.

’Verdensmestre’ i slik
Omkring halvdelen af den danske befolkning er overvægtige.

En af grundene til at mange danskere er overvægtige kan være vores fødevareindtag, for vi køber og indtager rigtig meget slik, saftevand og sodavand.

– Forskerne har beregnet, at cirka 20 procent af gennemsnitsdanskerens energiindtag består af tomme kalorier fra slik, chokolade, chips, kage, sodavand, øl og vin. Tomme kalorier tager plads fra nærende mad, og bør kun udgøre cirka 5 procent af vores energiindtag, pointerede Fødevarestyrelsen i foråret, på baggrund af data fra DTU Fødevareinstituttet, som havde analyseret danskernes kostvaner.

– DTU Fødevareinstituttet har sammenlignet tal for salget af søde sager og søde drikke i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland, England, Italien og USA. Tallene viser, at danskere med et årligt indkøb på 6,6 kilo er verdensmestre i indkøb af slik. Vi køber mere end svenskerne og cirka dobbelt så meget som befolkningen i England og USA, skrev DTU Fødevareinstituttet på deres hjemmeside.