Borgermøde om budgetforslag
Budgetdag-02-34-21.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne.
Søndag talte byrådets partier om borgmesterens budgetforslag

Debatten om det kommende budget blev skudt i gang søndag, med debatmøder på først Gladsaxe Rådhusplads, og sidenhen online over Teams.

Borgmester Trine Græse (A) startede med at præsentere de store linjer i sit budgetforslag. Hun fortalte at tiden med corona har sat sine spor, og at hun derfor har afsat penge i budgetforslaget til at sikre rengøring på et højere niveau end før pandemien.

Trine Græse fortalte også at der i forslaget blandt andet er afsat flere penge til de skolebørn, som har særlig brug for støtte, til at forbedre forholdene på skolen ved Radiomarken, samt til et nyt ungehus på Valdemars Allé. Der er også penge til initiativer der kan reducere trafikstøjen fra kommunevejene.

Der skal desuden arbejdes mere med onlineløsninger for borgerne – for eksempel på genoptræningsområdet – samt med at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på børnehuse, skoler og sundheds- og ældreområdet, tilføjede borgmesteren.

Hun lagde samtidig op til, at Gladsaxe Kommune øger sin opsparing over de kommende år, samt at skatteprocenten forbliver uændret.

’Gode løsninger koster penge’
Efterfølgende fik byrådets øvrige partier mulighed for at komme med kommentarer og forslag til budgettet.

Serdal Benli (F) pointerede at gode løsninger koster penge, og at han ønskede sig et socialt og grønt, økonomisk ansvarligt budget. Samt at han gerne vil fastholde vikarbudgetter på skolerne, have faste teampersonale i ældreplejen, og sikre at Gladsaxe skal have en affaldsindsamling i hele kommunen.

Christina Rittig Falkberg (B) ville afsætte penge til tennis- og atletikhal, flere træer og grønne oaser, samt flere cykelstier, bedre cykelparkering og overdækning af motorvejene. Og så ville hun sikre at der bliver lyttet mere i kommunen, og være med til at ”forvandle Gladsaxe til landets gladeste og grønneste kommune.

”Jeg vil ikke deltage i de Olympiske Lege med at love alle de ting, som vi alligevel ikke kan få”, fortalte Lars Abel (C). Han pointerede at han var tilfreds med borgmesterens oplæg, fokuserede på manglen på pædagoger, lærere, sygeplejersker og SOSU’er, og foreslog at man lavede en langsigtet strategi for folkeskolerne.

Personskat, kriminalitet og klimaundladelse
Lise Tønner (LG) fortalte at hun ikke kan støtte besparelser på folkeoplysning, kultur, foreningsliv og ældreområdet, eller den nye skole på Ringbo. Til gengæld vil hun styrke indsatsen mod ensomhed blandt unge og forebyggelse af mobning i skolerne, udvide SFO-tiden, samt sikre flere tolærertimer og bedre busforbindelser.

Klaus Kjær (O) så gerne at byrådet holdt igen med nye anlægsopgaver, som han mente der er sat mange penge af til. Han tvivlede på at målene for at nedbringe langtidsledigheden kunne opnås, da nogen jobparate af kulturelle årsager ikke vil påtage sig arbejde. Og så ønskede han en nedsættelse af personskatten.

Trine Henriksen (Ø) var overrasket over at borgmesteren ”slet ikke har nogen nye klimaaktiviteter i budgettet”, samt at der blev skåret 5,7 millioner på folkeskolen. Hun så gerne investeringer i cykelstier, kollektiv trafik, støtte til energirenovering og en ekstra klimamedarbejder, samt bedre arbejdsmiljø som en måde at tiltrække eksempelvis nye pædagoger.

Og Astrid Søborg (V) fortalte at hun ikke var egentlig imod de fleste af borgmesterens nye forslag, men at hun savnede nye ideer. Samtidig mente hun at der var brug for at forbedre den kollektive trafik i blandt andet Mørkhøj, at kriminaliteten i Gladsaxe bliver kortlagt, og at fremme det lokale demokrati og borgernes deltagelse i beslutningerne.

Budgettet førstebehandles onsdag i byrådet, budgetforhandlingerne slutter i september, og det nye budget træder i kraft i det nye år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top