Budget i byrådet
Rådhus-aften.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Byråd førstebehandlede borgmesterens budgetforslag

Byrådets partier havde allerede talt om borgmesterens forslag til budget for 2022-2025 til to debatmøder, og nu var turen kommet til at det skulle en tur i byrådet.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte, at Gladsaxes gode økonomiske fundament igen i år giver kommunen mulighed for at løfte servicen.

– I mit udspil til budget udnytter vi vores serviceramme fuldt ud, fortalte borgmesteren, som tilføjede, at hun håbede på et bredt budgetforlig.

Mangler klasselærere og klimafokus
De andre partier havde, som sædvanligt, mange kommentarer og forslag til budgetforslaget.

– Penge er både alting og ingenting på en gang. Man bliver ikke verdens bedste kommune af at være rig … Rigtig meget afhænger af hvad vi gør, hvordan vi gør det, og Gladsaxe Kommune er ikke verdensmester i alt, pointerede Astrid Søborg,

Hun tilføjede at hun blandt andet ønskede sig noget som ikke koster penge, nemlig en handleplan for at anlægsinvesteringsprojekter bliver gennemført til tiden, samt klasselæreren tilbage i skolerne og pensionistcaféerne yderligere åbnet.

Trine Henriksen (Ø) savnede især forslag i udspillet, der viser at man havde hørt alarmklokkerne i FN’s klimapanels nye rapport.

– Der er ikke forslået en eneste ny aktivitet i budgetudspillet, eller bare en pulje som er reserveret til konkrete initiativer, der kan reducere udledningen af CO2, og dermed mindske kommunens klimabelastning, fortalte hun. Enhedslisten ville blandt andet også afsætte penge til forlængede åbningstider i SFO’er og klubber, samt låneovertøj og kulturklippekort til fattige børnefamilier.

Affaldsindsamling og ældretrivsel
Serdal Benli (F) var stolt af at Gladsaxe Kommune sidste år fremrykkede minimumsnormerne, men pointerede at kommunen langt fra er i mål – blandt andet på grund af udfordringer med rekruttering. Desuden har han en ambition om en mere ligelig fordeling af resurserne og at Gladsaxe skal være Danmarks reneste kommune.

– Måske kunne man have en affaldsindsamling to gange om året i kommunen, tilføjede han.

Klaus Kjær (O) mente at der var en årlig ubalance i borgmesterens forslag mellem nye driftsaktiviteter og finansiering, på i hvert fald 25 millioner kroner.

– Det kan vi leve med i et stykke tid, men på sigt skal forskellen reduceres, for målet skal være et budget i balance, tilføjede han.

Dansk Folkeparti ønskede sig desuden nye tiltag, som kan styrke trivslen og hjælpen for de hjemmeboende ældre og beboerne på plejecentrene.

Erhvervsejendomme, bæredygtighed og fællesskab
De Konservatives Lars Abel kunne se tydelige konservative fingeraftryk i budgetforslaget.

Han pointerede samtidig at han blandt andet gerne så Skovbrynet Skole bevaret, fordi der var brug for midlerne til flere af de andre skoler. At kommunen skulle fortsætte med at styrke genoptræningscenteret, demensboligerne og hjemmeplejen. Samt at der skulle flere midler til at opkvalificere idrætsanlæggene, og at man fra 2022 kunne ”påbegynde en proces, hvor vi helt afskaffer dækningsafgiften på erhvervsejendomme”.

Christina Rittig Falkberg (B) fortalte, at hun var enig i det meste af forslaget, og at hun mest af alt bifaldt midlerne til støttekrævende børn og unge. Men også at budgettet manglede fokus på klimaet, og at der også skulle være fuld fokus på fællesskabet, i ly af coronaen, som hun mener også har været en social sundhedskrise.

– Gladsaxe er en stærk velfærdskommune, men er vi også stærke på fællesskabet? – det skal vi være, pointerede hun.

Og Lise Tønner (LG) kaldte det et ”valgårsbudget”, hvor man ”ikke har ville træde nogen områder alt for voldsomt over tæerne”, men hvor der alligevel var ”god plads til forbedring”.

Hun sagde eksempelvis ”nej tak” til at ”poste flere penge i hverdagsteknologi” og skære i skolernes vikarbudget. Hun mente at det er på tide at give skoleledelserne lidt mere frihed og have mere tiltro til lærere og pædagoger. Og hun pointerede at der bliver revet alt for meget ned i Gladsaxe, mens ”det allermest bæredygtige er at bevare og renovere”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top