For mange pesticider
Vandhane-COLOURBOX5467014.jpg
Foto: Colourbox.
Vores grundvand og drikkevand er truet af forurening

En ny opgørelse viser, at cirka 58 procent af de danske drikkevandsboringer indeholder rester af pesticider. Derfor kommer en samlet vandsektor og Danmarks Naturfredningsforening nu med en kraftig appel til Regeringen og Folketingets partier.

Tiden er nemlig ved at rinde ud for det rene danske drikkevand, skriver Danske Vandværker, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danmarks Naturfredningsforening i en fælles pressemeddelelse.

– Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand, derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser, vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent, udtaler direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Samme billede i Gladsaxe
Og det er det samme billede i Novafos’ område (som Gladsaxe er en del af), mener vicedirektør og vandchef i Novafos, Bo Lindhardt.

– I Gladsaxe indvinder vi i dag grundvand fra 8 boringer til de to vandværker der er i kommunen – der er spor af miljøfremmede stoffer i alle boringerne. Det er vigtig at understrege, at kravværdierne til drikkevand overholdes. Ud over drikkevand for disse to vandværker forsynes forbrugerne med drikkevand fra Sjælsø Vandværk og HOFOR, fortæller Bo Lindhardt.

– Novafos indvinder 120 boringer, der er påvist miljøfremmede stoffer i de 77. Vi er i tæt dialog med den kommunale miljømyndighed og Region Hovedstaden om at kortlægge mulige kilder til forureningen, tilføjer han.

Tidligere undersøgelse viser samme tendens
En opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening fra juni viste også, at der fundet rester af sprøjtegift i over halvdelen af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening blev der fundet rester af sprøjtegift i 15 ud af 17 drikkevandsboringer i Gladsaxe i de seneste fem år – heraf to over grænseværdien, opgjort på baggrund af udtræk fra National boringsdatabase (Jupiter), GEUS.

I GEUS’ vandanalyser kan man se at der har været overskridelser af grænseværdierne for pesticiderne pentachlorphenol og dimethylphenol på Søborg Vandværk, og for pentachlorphenol for Bagsværd Vandværk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top