Gladsaxe og Lyngby-Tårbæks spildevandsplaner
Debat_web.png
1. Gladsaxe Byråd har vedtaget en spildevejsplan til 6,8 mia. kr. for kommunen og 1 mia. kr. for borgerne til adskillelse af spillevand fra regnvand i et nyt kloaksystem til det sidste for at opnå ”miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko”, jf. Byrådsreferat 2. november 2020, s 2. Lyngby Tårbæk har valgt ”separatkloakering (der) er en […]

1. Gladsaxe Byråd har vedtaget en spildevejsplan til 6,8 mia. kr. for kommunen og 1 mia. kr. for borgerne til adskillelse af spillevand fra regnvand i et nyt kloaksystem til det sidste for at opnå ”miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko”, jf. Byrådsreferat 2. november 2020, s 2. Lyngby Tårbæk har valgt ”separatkloakering (der) er en effektiv løsning på kapacitetsproblemet (fordi fuld separering) for det første er ekstremt dyrt, og for det andet vil hele byen blive gravet op”, jf. Det grønne område 21.07.2021, s 3.

2. Hvor meget ”forbedring” man opnår i Gladsaxe og til hvilken pris er uklart. I Lyngby Tårbæk opereres med ”miljømålene for overløb samt servicemålene for, hvor ofte der må komme vand på veje og andre overflader”, ibid.

3. Gladsaxe byråd ”fuld separerings”- projekt savner et risikokort, der ud fra erstatninger ved skybrud præcist kortlægger udsatte områder i kommunen. I Lyngby Tårbæk ”prioriterer man de områder hvor problemerne er størst”, ibid.

4. Gladsaxe byråd anslår udgiften for husejeres tilkobling til regnvandsledningen til 40.000 – 60.000. kr. Lyngby Tårbæk Forsyning mener det ”koster i gennemsnit 60.000 – 100.000. kr.”, ibid.

5. I Gladsaxe får alle husejere lidt efter lidt en stor udgift på op mod kr. 100.000.- I Lyngby Tårbæk ”bliver de enkelte husstande ikke i første omgang stillet over for udgiften ved separatkloakering på egen grund”, ibid.
Gladsaxe Byråd skylder svar på disse forskelle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top