Helst ikke højt
Mørkhøj3.jpg
Anne Holtet er bekymret for planerne for det gamle Mørkhøj.  Foto: Peter Kenworthy.
Beboerformand håber på harmonisk byggeri i Gamle Mørkhøj

I slutningen af juni vedtog Gladsaxe Byråd et scenarie for et blandet boligkvarter ved Mørkhøjgård, der blandt andet inkluderer lejligheder og rækkehuse, parkeringshus og daginstitution, og hvor skoven både er udpeget som bevaringsværdig, og skal kunne bruges rekreativt.

Forvaltningen skal desuden udarbejde et forslag til lokalplan for Mørkhøj Bygade nord, kan man læse i referatet fra byrådsmødet. I scenariet ”indarbejder bebyggelsesregulerende bestemmelser det samlede område i én lokalplan”.

Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti, samt to ud af tre medlemmer af de radikale stemte for forslaget. Venstre, Enhedslisten, Lokallisten Gladsaxe og De Konservative stemte imod, og det sidste Radikale byrådsmedlem, Claus Wachmann, undlod.

Det bliver først besluttet hvor høje lejlighederne bliver, når en ny lokalplan vedtages for området.

Bekymret for planer
Formanden for Toftegården/ABGs Boligafdelings bestyrelse, Anne Holtet, er dog lidt bekymret for planernes effekt for området. Hendes boligafdeling ligger nemlig lige overfor det nye boligkvarter.

– Det er ikke fordi vi har noget imod at der bliver bygget – men vi vil bare gerne have at det er harmonisk, fortæller Anne Holtet til Gladsaxe Bladet, under en tur rundt i det gamle Mørkhøj.

Anne Holtet er ellers godt tilfreds med at bo på Hjortestien, hvor hun siger at der er et godt sammenhold og fællesskab – sådan lidt ”68’er” – i hendes boligafdeling.

Det har været et trygt område for vores børnene at vokse op i, og der er en lang venteliste, tilføjer hun.

Tæthed og trafik
– Men hvis de begynder at bygge meget højt, som støjværn ud mod Gladsaxe Møllevej, tager det solen for os på Hjortestien samt eventuelt anden nybyggeri – og det vil folk være meget kede af. I øvrigt er det Hareskovvejen vi oplever mest støjende. Vi er også bekymrede for tætheden og øget trafik, specielt i forhold til bløde trafikanter, siger Anne Holtet.

– Vi har ikke noget imod at man bygger højt mod nord, der vil det ikke tage lyset fra de eksisterende bygninger, men vi håber på lavt byggeri der harmonerer med det eksisterende, tilføjer hun.

I Toftegården/ABGs Boligafdelings bestyrelse er man nemlig ikke imod at området skal bruges, for det er ikke smart at det har stået tomt og ikke bliver brugt – for det koster skatteyder-penge at holde det.

– Man kan ikke bare sætte udviklingen i stå. Og byggeriet kunne give noget liv i kvarteret, hvilket er positivt. Men det er vigtig for os at der er tryghed i boligområderne i Gladsaxe, at kommunen udvikles, så mennesker har lyst til at bo her – kvalitet frem for kvantitet, plads til mangfoldighed og boliger der er til at betale, mener Anne Holtet.

Hun foreslår blandt andet at man bruger de andre eksisterende bygninger, som hun mener er pæne og passer ind i kvarteret.

– Det gamle Statens levnedelsmiddel kunne måske bruges som plejehjem eller kollegie, tilføjer hun.

Flere flytter ind
I Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik kan man læse, at ”forudsætningen for at skabe byliv er, at der bygges tæt og nogle steder også relativt højt. Men fortætningen skal gennemføres med omtanke og dygtighed, så man tilfører nye byarkitektoniske kvaliteter, og samtidig bevarer de kvaliteter, forstæderne allerede har”.

Ifølge den seneste befolkningsprognose, forventes befolkningstallet i hele Gladsaxe at stige, så der i 2035 bor over 76.000 i kommunen, mod lidt under 70.000 i dag.

Mørkhøj1
Byrådet vedtog i juni at bygge et blandet boligkvarter ved Mørkhøjgård.  Foto: Peter Kenworthy.

Mørkhøj2
Der er god plads til at bygge nyt. Foto: Peter Kenworthy. 

Mørkhøj4
Området skal, som det er nu, holdes ved lige. Foto: Peter Kenworthy. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top