- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Kræver klimahandling

Over 200 klimaforskere fra 66 lande havde et enkelt overordnet budskab i en ellers lang og omstændig klimarapport fra FN’s klimapanel, IPCC, der blev udgivet 9. august: tiden er ved at rinde ud.

Den atmosfæriske CO2-koncentration i atmosfæren er højere end den har været i de seneste 2 millioner år, og de menneskeskabte klimaforandringer er allerede skyld i et væld af klimaekstremer i alle klodens regioner – blandt andet i form af hedebølger, kraftig nedbør, tørke og tropiske cykloner, kan man læse i rapporten.

Og udsigterne hvis vi ikke gør noget drastisk – og til dels selv om vi gør – er dystre: En to graders stigning i dette århundrede, og endnu vildere vejr, der blandt andet vil manifestere sig som vådere klima i Danmark, med tilhørende skybrud og oversvømmelser.

Allerede i sin første rapport fra 1990, advarede IPCC om menneskabte temperaturstigninger.

Langt fra mål
Klimaloven, som Folketinget vedtog 2019, har blandt andet har et bindende mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

Men regeringens klimaindsats har langt fra været tilstrækkelig for at nå lovens mål, vurderede Klimarådet i en statusrapport i februar, hvor man konkluderede at der er behov for nye virkemidler.

Men er der så noget vi for alvor kan gøre i Gladsaxe og selv? Når nu FN’s klimapanel har påpeget at hvis vi skal holde os under 2 grader, kræver det at vi globalt skal ned på en udledning der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger – og udledningen per dansker er langt tættere på 20 end 2.

Gør det selv?
Gladsaxe Bladet har spurgt flere danske miljøorganisationer, samt IPCC, om deres bud på hvor ansvaret for klimakrisen ligger, samt hvad vi på det lokale, kommunale og personlige plan skal gøre, for at sikre at IPCC’s rapport-dystopi ikke for alvor kommer til at finde sted.

– Vi skal alle sammen bidrage til at ændre den dybt alvorlige udvikling, klimaet er inde i. Men det er først og fremmest politikerne, både globalt og herhjemme, der skal fastlægge de nødvendige rammer – det kan være afgifter, skatter og anden regulering. Det gør det muligt for os som forbrugere at træffe grønne valg. Som danskere er vi nogle af dem, der udleder allermest drivhusgas globalt per indbygger, så vi har bestemt et ansvar for at få en mere klimavenlig livsstil, fortæller programchef for den grønne tænketank Concitos program om Fremtidens byer, Anna Esbjørn, til Gladsaxe Bladet.

– Der er mange ting, du kan gøre som borger. Du kan ændre dine kostvaner fra rødt til hvidt kød og til mere plantebaseret mad. Du kan flyve mindre og kortere ture indenfor Europa. Hvis du skal til at skifte bil, kan du vælge en el-bil. Og så kan du skære ned på de mange ting og sager, vi går og køber, og i stedet købe kvalitet, der holder længere, tilføjer hun.

Det har ikke været muligt at få svar fra IPCC, eller de andre miljøorganisationer, inden redaktionens deadline.

Kommunale klimaløsninger
Målet i byrådets strategi for grøn omstilling er blandt andet at Gladsaxe Kommune som geografisk område skal reducere CO2-udledningen med 70 procent fra 2007 til 2030, og at Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050.

I Gladsaxestrategien kan man læse at man vil være en klimavenlig by med et bæredygtigt forbrug, hvor vi passer på vores resurser og sikrer bæredygtigt forbrug og produktion. Og Gladsaxe Kommune bygger desuden klimavenlige børnehuse og har en indkøbspolitik, hvor der står at man at man vil tage ansvar for at være med til at påvirke omverdenen via kommunens indkøb – også i forhold til klimaet.

Gladsaxes klimamål er på niveau med de nationale mål – men IPCC-rapporten påpeger, at rige lande og kommuner som Danmark og Gladsaxe bør tage ansvar for at reducere CO2-udledningen hurtigst muligt og blive klimaneutrale før 2050, siger Anna Esbjørn fra Concito.

– Men Gladsaxe Kommune som virksomhed står kun for under 5 procent af den samlede udledning af CO2 i Gladsaxe. Derfor har kommunen et stort fokus på partnerskaber om CO2-reduktioner med byens borgere, virksomheder, foreninger og øvrige aktører, der arbejder med den grønne omstilling. Disse partnerskaber er helt afgørende for at sætte fart på den grønne omstilling, tilføjer hun.

En undersøgelse fra juni viser at kommunernes klimaindsats er vigtigt for borgerne, og vil spille ind på hvordan de stemmer til det kommende kommunalvalg. Indtil nu har klimaforandringerne dog tydet på at vi ikke har været ret gode til at regulere os selv. Og så længe der ikke er nogen der for alvor stiller krav til os som borgere, bliver resultatet nok ikke voldsomt meget bedre.