Mangler uddannede lærere
Skolelærer-COLOURBOX36513228.jpg

Elementary student girl in checkered shirt sitting at wooden desk and looking at teacher while advising her during test in classroom

18 procent af underviserne i Gladsaxes folkeskoler har ikke en læreruddannelse. Foto: Colourbox.
Den faldende andel af læreruddannede undervisere i folkeskolen er bekymrende, mener formanden for Gladsaxe Lærerforening

Hvor det i 2012 blot var hver tiende, er det ifølge Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i dag hver sjette underviser i den danske folkeskole, som ikke har en læreruddannelse. Det skyldes dels, at antallet af læreruddannede undervisere i folkeskolen falder, og dels at antallet af undervisere uden en læreruddannelse stiger.

Hvor der i kommuner som Silkeborg, Hjørring, Svendborg og Herning ifølge EVA er under 10 procent undervisere uden læreruddannelse, er tallet hele 18 for Gladsaxe og Furesø, 17 for Gentofte, 15 for Lyngby-Taarbæk og 8 for Herlev.

Fremskrivninger viser samtidig, at der i 2030 kommer til at mangle omkring 13.000 lærere i folkeskolen. Og et nyt notat fra EVA viser, at andelen af undervisere uden en læreruddannelse er omkring dobbelt så stor på de sjællandske folkeskoler sammenlignet med Fyn og Jylland.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, fortæller at han er meget bekymret over, at det er svært at skaffe tilstrækkeligt med uddannede lærere.

– Det er væsentligt for elevernes faglige og sociale udvikling, at det er en uddannet lærer som tilrettelægger, gennemfører og efterbehandler undervisningen. I Gladsaxe Lærerforening vil vi gå dybere ned i problematikken og samarbejde med kommunen om gode løsninger. Første skridt er allerede taget ved at vi har aftalt bedre arbejdsforhold og et godt introduktionsforløb for de nye lærere, som begynder på vores skoler, tilføjer Thomas Agerskov.

Kræver stærk dialog
For det ser ikke godt ud for de fremtidige muligheder for at ansætte uddannede lærere, mener skoleleder på Vadgård Skole, Ole Hovmand, der dog tilføjer at man på hans skole har ansat tre nye lærere til dette skoleår som alle har en læreruddannelse.

– Vi har ikke erfaring med at have uuddannede lærerpersonale i faste stillinger. Men vi har erfaring med uuddannede i vikariater af kortere varighed og det er klart, at det kræver en stærk dialog med den faglige leder og teamet af lærere, for at sikre at den pågældende vikar kan gennemføre en faglig forsvarlig undervisning, fortæller Ove Hovmand.

Han tilføjer at man på Vadgård Skole har god erfaring med at få ansøgere gennem praktiknetværk og lærerstuderende, som har været i praktik på skolen, samt de ansatte læreres netværk, tilføjer han.

På Mørkhøj Skole er der heller ingen faste lærere uden lærereksamen, fortæller formand og forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Mørkhøj Skole, Anna Valgreen.

– På en skole som Mørkhøj Skole, som har elever med forskellige forudsætninger, er det afsindigt vigtigt at der er dygtige og uddannede lærere der er i stand til at differentiere undervisningen og møde børnene, der hvor de er, tilføjer hun.

Også mindre efteruddannelse
Både blandt lærere og undervisere uden læreruddannelse er andelen, som årligt deltager i efteruddannelse desuden faldet de senere år.

I kølvandet på folkeskolereformen så man en ret kraftig stigning i efteruddannelsesaktiviteten, men siden 2017 er det gået ned ad bakke. De seneste tal viser, at det i 2019 blot var 10 procent af lærerne, som årligt deltog i efteruddannelse. Blandt underviserne uden læreruddannelse var det samme tal 18 procent.

I Gladsaxe er efteruddannelsesaktiviteten 7 procent, mens den i kommuner som Egedal, Skive, Favrskov og Vordingborg ligger på over 20.

– Vi ser gerne, at efter- og videreuddannelsesindsatsen øges for lærerne i Gladsaxe. Det er vigtigt at pleje sine kompetencer og udvikle sine potentialer. Det kniber for skolerne at finde tilstrækkeligt med penge til kurser og uddannelse. Det kunne politikerne med fordel interessere sig for i de igangværende budgetforhandlinger og i den kommende kommunale valgkamp, mener formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top