Vil lade træerne stå
Hareskoven-02-40-07.jpg
Der skal være mere diversitet i Store Hareskov, hvor det er planen at træproduktionen skal stoppe.  Foto: Kaj Bonne.
Store Hareskov og Nørreskoven skal stå urørt for at sikre biodiversiteten

De danske skove er gennem århundreder i høj grad blevet drevet for at producere træ. Regeringen har dog nu besluttet, at en række statsskove fremover skal forvaltes med det formål at øge biodiversiten og give gode muligheder for friluftslivet, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

– I de første år skal der foretages omfattende naturgenopretning ved blandt andet at give mere plads til hjemlige arter, ved at fjerne fremmede træarter, ved at genskabe søer og vandhuller – kort sagt ved at skabe variation. Skovene skal derefter være urørte forstået på den måde, at der ikke fældes træer, som skal sælges, tilføjer Naturstyrelsen.

Træproduktionen stopper
Der er blevet fældet mange træer i Gladsaxe i de senere år. Men nu er det altså planen at en række skove udpeges til at blive urørte for at sikre og forbedre biodiversiteten – heriblandt Store Hareskov og Nørreskoven, siger Naturstyrelsen til Gladsaxe Bladet.

– Udpegningen som urørte sove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil der vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion, fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen inviterer alle interesserede til en række møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, der er udpeget til urørte skove. Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods. Input og dialog med deltagerne vil efterfølgende indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning, fortæller Naturstyrelsen.

I forhold til Store Hareskov og Nørreskoven vil der være møde den 26.8 klokken 17 på p-pladsen ved Halvejshuset på Frederiksborgvej.

Længe ønsket
Udspillet synes meget positivt og kan blive en længe ønsket ændring af statsskovenes status fra produktionsobjekt til urørt natur, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

– DN Gladsaxe håber, at planerne og de planlagte møder om statsskovens fremtid vil føre til en større mangfoldighed, hvor friluftslivet indordner sig hensynet til naturen. Desværre er Aldershvileskoven ikke en del af planerne. Men mon ikke det lykkes at inddrage vores mest brugte skovområde i planerne. Det vil DN Gladsaxe arbejde for, tilføjer han.

Verdens skove er hjemsted for det meste af klodens jordbaserede biodiversitet, ligesom de virker dæmpende på klimaforandringerne.

Opfylder ikke mål
Omkring 15 procent af Danmark er dækket af skov, hvilket næsten er en fordobling i forhold til for 100 år siden. En stor del af dette areal er produktionsskov.

Lande som Brasilien, DR Congo, Peru, Sverige, Letland, Japan og Sydkorea er alle dækket af over 50 procent skov. Verdens samlede skovareal har været støt faldende i mange år.

For ti år siden forpligtede Danmark sig, sammen med 196 andre lande, til at stoppe tabet af biodiversitet, da man skrev under på 20 FN-biodiversitetsmål. Sidste år opfyldte Danmark dog kun enkelte af målene, kunne man læse i Danmarks Naturfredningsforenings og Verdensnaturfonden WWF’s biodiversitetsbarometer, der gennemgik Danmarks indsats for biodiversitet mellem 2018 og 2020.

Under 1 procent af Danmarks landareal er 100 procent dedikeret til natur og naturområderne er for ensartede, kan man desuden læse i biodiversitetsbarometeret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top