Budgetaftalens forbedringer af de ældres forhold
Debat_web.png
Lige fra starten af borgmesterens forslag til budget har Dansk Folkeparti fremhævet, at de ældres forhold bør haves et løft. Således har Dansk Folkeparti stillet forslag om gratis omsorgstandpleje og en årlig hovedrengøring til borgere med visiteret hjemmehjælp.

 Partierne gav bag budgetaftalen gav forslagene en god modtagelse og indgår nu i budgetaftalen. Vi havde også flere andre forslag, som vi ikke kunne forhandle os frem til. Men sådan er det jo i en politisk aftale, hvor man ikke kan få alle sine ønsker opfyldt.

Til gengæld er partierne nu også enige om at udvide kapaciteten på daghjem for demensramte og en højere normering af de somatiske afdelinger på plejecentrene, udvidede åbningstider på pensionistcaféerne på Hareskovbo og Kildegården.
Hertil kommer, at der er afsat 2 mio. kr. til udmøntning af de kommende anbefalinger fra det nedsatte udvalg omkring forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet.

Jeg har således bemærket mig at der gennem forhandlingerne i budgetaftale er øget fokus på forbedring af de ældres forhold, et fokus, som Dansk Folkeparti fortsat vil fastholde og udvide i de kommende år. Vi har råd til det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top