Flere ældre bliver hjemløse
Hjemløs-1.jpg
En hjemløs sælger´Hus Forbi’ på Søborg Hovedgade. Foto: Peter Kenworthy.
Men der er lange ventetider på et botilbud

De nationale kortlægninger af hjemløshed har vist, at et stigende antal ældre borgere kommer ud i hjemløshed, siger Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Antallet af ældre borgere i hjemløshed steg således med 58 procent fra 2009 og frem til den seneste kortlægning i 2019.

Ifølge en ny VIVE-rapport, ”Udsatte ældre borgere i hjemløshed”, kan man blandt andet læse at medarbejderne i kommunerne identificerer to forskellige grupper af ældre i hjemløshed.

Den første gruppe er borgere med en langvarig udsathed, der typisk gennem mange år har haft psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer. Den anden gruppe af ældre i hjemløshed er dem, der debuterer i hjemløshed forholdsvis sent i deres liv – typisk borgere, der har været ude for en livsændrende begivenhed, som for eksempel en fyring, en skilsmisse eller ægtefællens død.

– En del udsatte ældre borgere i hjemløshed har brug for et egentligt botilbud … [Men] der meldes også om betydelige ventetider på at få en bolig i de mellemstore kommuner, typisk omkring et halvt år, og selv i en af de mindre kommuner meldes der om en lang ventetid på op mod 1 år på at få en bolig. Kun i en enkelt af kommunerne er der en kort ventetid på kun cirka 2 måneder. De lange ventetider betyder, at borgerne ofte må opholde sig i lang tid på et herberg, kan man desuden læse i rapporten.

VIVE fortæller til Gladsaxe Bladet, at man ikke kan sige noget om ventetiden i Gladsaxe.

Men ifølge VIVE’s nationale kortlægning af hjemløse i Danmark 2019, var der dengang i alt 67 hjemløse borgere (hvoraf næsten halvdelen boede på et herberg) i Gladsaxe – heraf 12 mellem 50 og 59 år og 4 over 60 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top