Hjælp til pensionisters separatkloakering
Spildevand-COLOURBOX1586023.jpg

sewage from the sewer pollutes a lake

Foto: Colourbox.
Byrådet tiltrådte forslag om lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering

I maj vedtog byrådet en spildevandsplan, der gør det obligatorisk for borgere og forsyningen at adskille spildevand og regnvand.

– En fuld separering har den direkte påvirkning for borgerne, at adskillelse af spildevand og regnvand på egen matrikel bliver obligatorisk for den enkelte grundejer i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen over de næste 35-40 år, kan man læse i den plan, som byrådet vedtog enstemmigt på byrådsmødet 26. maj.

Formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), erkendte dengang at Gladsaxes grundejere står over for en større investering, og at det derfor er vigtigt at hjælpe dem hvor man kan.

Til byrådsmødet 29. september diskuterede byrådet et forslag om at give ”lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne”.

Dem som kan komme i betragtning til et lån, er som udgangspunkt folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, som ejer ejendom med beboelse. Og for at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen, svarende til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering, kan man læse i dagsordenen til byrådsmødet.

Byrådet tiltrådte forslaget i enighed, uden afstemning.

Det er dog ikke lige i morgen, at de første lån kan gives –de første lån vil tidligst komme på tale i starten af 2024, fortalte formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A).

– I Miljøudvalget synes vi dog at det er vigtigt at tage en principiel beslutning allerede nu, så de borgere der får mulighed for at bruge ordningen kan være trygge, tilføjede han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top