Jobcentre raskmelder syge borgere
Jobcenter-skilt-2.jpg
FOA oplever at Gladsaxe Kommune kører en stram linje. Foto: Peter Kenworthy.
FOA fortæller at man ikke har de bedste erfaringer med Jobcenter Gladsaxe i sygedagpengesager

Landet over oplever borgere, at kommunerne stopper deres sygedagpenge og forlanger, at de skal stå til rådighed som ledige, selv om de endnu er syge og mangler hjælp til at komme i beskæftigelse. Sådan skrev forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen, på fagforbundets hjemmeside i slutningen af august.

– Fra flere FOA-afdelinger landet over får vi meldinger om et stigende antal sygemeldte medlemmer, som kommer i klemme, fordi de pludselig bliver raskmeldt af kommunens jobcenter, uden at de er blevet raske nok til at tage et arbejde eller til at melde sig ledige i a-kassen … Man kunne da godt få den grimme mistanke, at kommunernes raskmeldinger i højere grad handler om, hvad der er sundt for kommunekassen end borgerens helbred, tilføjer hun.

’Ikke de bedste erfaringer’
Artiklen er skrevet efter flere tilbagemeldinger fra FOAs lokalafdelinger om, at de oplevede en øget tilgang af sager, hvor landets kommuner raskmelder FOAs sygemeldte medlemmer, fortæller socialpolitisk konsulent i FOA, Anette Marie Hindsberg til Gladsaxe Bladet. Hun tilføjer at FOA ikke har de bedste erfaringer med Jobcenter Gladsaxe.

– Jeg har talt med de af vores lokalafdelinger, som hjælper vores medlemmer med sygedagpengesagerne i Gladsaxe Kommune, som alle melder om, at de oplever at Gladsaxe kommune kører en stram linje i deres sygedagpengesager og at de går til grænsen af hvad der er lovmedholdeligt, tilføjer Anette Marie Hindsberg.

Det kan man blandt andet se, ved at trække tal fra Ankestyrelsens talportal. Her kan man læse at Ankestyrelsen alene i 2020 realitetsbehandlede 67 sager om sygedagpengelovens §7 fra Gladsaxe Kommune, og at ændrings-/ og omgørelsesprocenten var på 13 procent og hjemvisningsprocenten (sagen sendes tilbage til kommunen) var på 9 procent.

I Furesø, Herlev og Lyngby-Taarbæk havde man henholdsvis 4, 3 og 1 realitetsbehandlede sager i 2020, mens man i København havde 63. Hverken Furesø, Herlev eller Lyngby-Taarbæk havde nogen ophævede eller hjemviste sager.

– Det høje antal realitetsbehandlede klagesager underbygger i hvert fald vores argument om, at Gladsaxe Kommune er særlig slemme til at raskmelde personer, som stadig mener de er for syge til at arbejde, mener Anette Marie Hindsberg.

Kender til denne slags sager
Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), kender til denne slags sager. Han mødtes nemlig i juli med en borger og hendes FOA-repræsentant, netop i en sag der ligner nedenstående, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

– Ankestyrelsen omgjorde i denne sag jobcentrets raskmelding af vedkommende i februar. Hvilket betød at hun mistede sin ressourceforløbsydelse. Resultatet af omgørelsen blev blandt andet at jobcentret måtte betale ressourceforløbsydelsen med tilbagevirkende kraft, fortæller han.

Michael Dorph Jensen fortæller desuden, at han mener det er forkert og uacceptabelt at kommuner stopper borgernes sygedagpenge, selvom de endnu er syge og mangler hjælp til at komme i beskæftigelse.

– Som udvalgsformand er jeg, sammen med de øvrige medlemmer af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, politisk ansvarlig for at borgerne får den bedste hjælp og støtte i jobcentret. Derfor forventer jeg også sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i Gladsaxes Jobcenter i 2021 vil opvise langt færre sager, hvor Ankestyrelsen må omgøre og hjemvise disse på grund af sagsbehandlingen i Gladsaxe. I 2020 var der for mange eksempler på en for stram kurs, mangler og fejl i sagsbehandlingen på sygedagpenge og jobafklaringsområdet i jobcentret. Dette blev også påpeget i borgerrådgiverens årsberetning for 2020, tilføjer han.

Ikke alle er tilfredse
Gladsaxe Kommune har ellers beskæftigelsesministeriets ord for, at man er god til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

I juni 2021 kom der nye tal for benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet, der satte fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse – og her toppede Gladsaxe listen.

Men det ikke alle brugere af jobcenteret der er glade for beskæftigelsesindsatsen i Gladsaxe Kommune. En brugerundersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens service, lavet af analysefirmaet Moos-Bjerre i 2019, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service.

Og i borgerrådgiver Preben Rohdes årsberetning for 2020, anbefaler han at jobcentret sikrer, at man i højere grad overholder de forvaltningsretlige regler inden for sygedagpenge/jobafklaringsområdet. Rohde fortalte desuden til Gladsaxe Bladet i marts, at han har fået flere henvendelser end han plejer indenfor sygedagpengeområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top