Svær dialog
Kildegården-by-night.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Lokallisten ville høre om den manglende medarbejderdeltagelse i Kildegårdens følgegruppes møder. Fridag, strejke og manglende lydhørighed var nogen af årsagerne, fortalte formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

I januar sidste år fik genoptrænings- og plejecenteret Kildegården et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Blandt andet fandt styrelsen fejl og mangler i medicinhåndteringen og journalføringen, der udgjorde ”problemer af større betydning for patientsikkerheden”, konkluderede styrelsen i deres begrundelse for påbuddet. Besøget blev foretaget på baggrund af en klage vedrørende de sundhedsfaglige forhold på Kildegården.

I oktober vedtog byrådet at der skulle være en såkaldt følgegruppe på Kildegården. Gruppen består af ledelse, Ældresagen, Seniorrådet, samt en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant fra Kildegården.

– Følgegruppen skal fungere som et forum for dialog, hvor alle kritiske og bekymrede stemmer kan komme til orde. For eksempel kan dialogen tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger eller bekymringer fra borgere og pårørende, kunne man læse i referatet fra et møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i oktober sidste år.

Spørgsmål om medarbejderdeltagelse
Til byrådsmødet den 29. september stillede Lene Svendborg (LG) flere spørgsmål om følgegruppen – blandt andet om manglende deltagelse af medarbejdersiden i følgegruppens møder.

Ifølge referater fra møderne er næsten halvdelen af de 9 møder som følgegruppen har afholdt nemlig været uden medarbejdere, fortalte Lene Svendborg, som gerne ville vide hvordan relevant input fra medarbejderne blev sikret, når dette var tilfældet, og om følgegruppens formål overhovedet kunne opnås, når medarbejderne ofte ikke var med.

– Lige nu er vi i gang med at evaluere følgegruppen, fortalte formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), og tilføjede at der var forskellige årsager til at medarbejderne ikke har deltaget i møderne – blandt andet en fridag og strejke, men også på grund af en ”svær dialog”, ”manglende lydhørighed” og tonen på møderne.

– Medarbejderne har været rigtig vigtige for følgegruppen. Medarbejderne deltager fremover, i de sammenhænge hvor det er relevant … Der er netop er blevet arbejdet med at skabe rum for medarbejdernes input på møderne, pointerede Dorthe Wichmand Müller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top