Svært at være grundig
Stoffer-COLOURBOX5648151.jpg

Drug abuse: Two rows of cocaine being prepared for sniffing with a dollar bill lying in the front

Foto: Colourbox.
Det kan være nødvendigt med en grundigere afdækning når man visiterer voksne borgere til døgnbehandling for stofmisbrug

Ankestyrelsen har undersøgt Gladsaxe og fire andre kommuners praksis og overvejelser, når de visiterer voksne borgere til døgnbehandling for stofmisbrug. Man har blandt andet set nærmere på kommunernes arbejdsgange, når de afdækker borgerens støttebehov og visiterer til døgnbehandling.

– Flere kommuner fortæller, at det kan være vanskeligt at lave en grundig og helhedsorienteret afdækning inden for behandlingsgarantien på 14 dage. Derfor vejleder kommunerne i nogle tilfælde borgeren om, at det kan være nødvendigt med en grundigere afdækning, der rækker ud over de 14 dage, kan man læse i rapporten.

– Vi prøver at vejlede borgeren i, at vi får de bedste resultater, når vi har et ordentligt oplyst grundlag, og det kan være svært at nå inden for de 14 dage, pointerer en leder fra Gladsaxe Kommune i rapporten.

Kræver løbende kontakt
Behandlingstilbuddene arbejder gerne med tidsfastsatte behandlingsforløb, som giver en naturlig tidsafgrænsning af bevillingen, og hensynet til borgerne bliver fremhævet som et argument for de tidsbegrænsede bevillinger.

– De borgere, som vi har med at gøre, har brug for at have noget helt konkret at forholde sig til. Hvor lang tid er det, at jeg skal være væk. Og det tror jeg er meget menneskeligt gerne at ville have en ramme og noget fast at forholde sig til, men med mulighed for, at alt kan ændre sig ved behov, fortæller en medarbejder fra Gladsaxe Kommune i rapporten.

Der er desuden nogle gange ”bump på vejen” i en døgnbehandling, som kræver, at man løbende er i kontakt med både døgnbehandlingsstedet, men også borgeren, tilføjer en anden medarbejder.

I alle undersøgelsens kommuner er døgnbehandling et tilbud, man alene giver i de tilfælde, hvor ambulant behandling eller dagbehandling ikke slår til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top