Udsatteråd udsat
Hejmløs-sep21-3.jpg
Der var i 2019 omkring 70 hjemløse i Gladsaxe.  Foto: Peter Kenworthy.
Lokallisten Gladsaxe forslog oprettelsen af et udsatteråd i Gladsaxe til byrådsmødet. Et ændringsforslag fra formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget sendte forslaget i udvalg

Rådet for Socialt Udsatte siger at man mener at det er vigtigt, at socialt udsatte har et lokalt talerør, der sikrer, at udsatte borgere bliver hørt i den lokalpolitiske debat. Derfor opfordrer Rådet alle kommuner til at have et lokalt udsatteråd, som kan sikre de udsatte lokal indflydelse og medbestemmelse.

Og der skal etableres et udsatteråd i Gladsaxe Kommune, der skal være med til at sætte vigtige temaer på dagsordenen samt rådgive relevante politiske udvalg, i forhold der har med udsatteområdet at gøre, foreslog Lokallisten Gladsaxes Lise Tønner, til byrådsmødet 29. september.

Udsatterådet kan være et talerør for Gladsaxe-borgere der er udsatte, og sikre at de udsatte borgeres synspunkter inddrages i det lokalpolitiske arbejde, samt arbejde for bedre forhold og indsatser fra socialt udsatte borgere i kommunen, beskrev Lokallisten i forslaget. Blandt andet kunne udsatterådet udarbejde høringssvar, afholde dialogmøder mellem borgere og kommunalt ansatte, lave events, udvikle projekter som gratis tandlægebesøg og agere ’vagthund’, tilføjede man.

Vedtog ændringsforslag
– Socialt udsatte er typisk borgere med komplekse problemer, som kæmper for at opretholde en værdig tilværelse. Det er borgere, som har brug for at blive hørt og respekteret på lige fod med kommunens øvrige borgere. Man kan været udsat af mange årsager – det kan måske være hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse, vold, ensomhed, fattigdom, traume eller andre årsager. I virkeligheden kan det jo ramme os alle, fortalte Lise Tønner (LG) på byrådsmødet. Hun tilføjede, at hun var overbevist om at et udsatteråd vil kunne gøre en rigtig positiv forskel for Gladsaxes udsatte borgere.

Formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A), fortalte at hun mente at det er et spændende forslag, at hun var enig i at det var vigtigt at have fokus på kommunens udsatte borgere, samt at der er vigtigt at de udsatte får et talerør, og bliver hørt i den kommunalpolitiske debat.

– Et udsatteråd kan være en af mange veje at gå, for at imødekomme dette. Men hvis vi skal etablere et udsatteråd, så skal vi gøre det godt og ordentligt, og det kræver en grundig forberedelse. Vi skal først og fremmest være nysgerrige på, om det er den rigtige måde at sikre dialog og inddragelse for de udsatte borgere, eller om der er andre og måske bedre måder, pointerede Kristine Henriksen.

Hun stillede derfor et ændringsforslag, der gik på at sende Lokallistens forslag videre til behandling i Psykiatri- og Handicapudvalget. Alle partier stemte for ændringsforslaget, undtagen Lokallisten, der undlod, men samtidig pointerede at det var en god idé at få forslaget ”yderligere kvalificeret”.

Mange kommuner har udsatteråd
45 kommuner har, ifølge Rådet for Socialt Udsatte, allerede et udsatteråd – blandt andet Albertslund Kommune, der har haft et siden 2017. Ifølge Albertslund Kommunes hjemmeside, har rådet til formål ”at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation”, samt ”være med til, at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet”.

Københavns Kommune har haft et udsatteråd siden 2010. Rådet består af fagpersoner og repræsentanter fra kommunens udsatte borgere, som sammen drøfter og kvalificerer initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i København.

”Udsatterådet har til opgave at give medindflydelse til Københavns udsatte borgere og de organisationer, der forsøger at skabe bedre vilkår for byens udsatte grupper. Derudover sikrer Udsatterådet, at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til”, skriver Københavns Kommune på sin hjemmeside.

Bred gruppe
Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har omkring 280.000 voksne danskere tegn på udsathed i deres liv. Det er en bred gruppe – lige fra mennesker, hvis psykiske lidelser eller misbrugsproblemer forhindrer dem i at arbejde og have velfungerende liv, til mennesker, der har svære liv med både psykiske lidelser, misbrug og hjemløshed.

I Rådet for Socialt Udsattes årsrapport, om socialt udsattes situation fra 2020 beskriver man, hvordan der i gruppen af socialt udsatte er en høj andel med dårligt helbred, psykisk lidelse, og en høj andel der har følt sig uden for samfundet og savner mening.

– Mere end fire ud af fem føler sig ensomme, og halvdelen har måttet undlade at spise tre måltider om dagen, fordi der ikke er råd til mad, tilføjer man.

En del udsatte – også i Gladsaxe
Ifølge VIVEs seneste nationale kortlægning af hjemløse fra 2019, var der i 2019 omkring 70 hjemløse i Gladsaxe, og ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i Gladsaxe i slutningen af 2020 115 anbragte børn og unge, over 1.500 underretninger vedrørende børn i kommunen i 2020, og der var lige under 100 afsluttede stofmisbrugsbehandlinger i Gladsaxe i 2019.

Ifølge Sundhedsstyrelsens Sundhedsstatistik 2015, var der i 2013 næsten 2.000 alkoholrelaterede sygehuskontakter fra Gladsaxe, fordelt på lige under 400 personer. 245 personer var i medicinsk alkoholbehandling.

Over de seneste 10 år har flere og flere børn og unge i alderen 0-17 år været en tur forbi sygehuset som følge af psykisk sygdom, fortalte Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed i en analyse sidste år. Gladsaxe Kommune er dog en af de syv kommuner med færrest børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan per tusinde indbyggere, med 36.

Socialstyrelsens årsrapport, Menneskehandel i Danmark 2020, beskriver hvordan antallet af ofre for menneskehandel i Danmark har været stigende i 2020 i forhold til året før, trods lukkede grænser. Flest ofre er handlet til seksuel udnyttelse, men også til tvangsarbejde, strafbare handlinger og slaverilignende forhold.

Helhedsindsats virker
Selv uden et udsatteråd, er der dog fremskridt at spore i Gladsaxe Kommunes arbejde med udsatte familier.  Kommunen modtog midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at videreudvikle en helhedsindsats for socialt udsatte familier, der blev iværksat i 2016.

Ifølge en evaluering af helhedsindsatsen, foretaget af VIVE i samarbejde med Oxford Research i august 2020, nyder udsatte familier i Gladsaxe Kommune godt af helhedsorienteret indsats, hvor familierne har fået bedre trivsel og større tro på fremtiden.

Blandt andet oplever familierne en anderledes kontakt med kommunen i forhold til, hvad de tidligere har været vant til – ligesom familierne oplever det som positivt, at der er én indgang til kommunen, beskriver VIVE i rapporten.

– Den positive progression kan både spores i familiernes velbefindende og sociale formåen samt i de voksnes kontakt med arbejdsmarkedet, tilføjer man.

Generelt vurderer Rådet for Socialt udsatte ellers, i en rapport om socialt udsattes brug af klagesystemet fra sidste år, at sagsbehandlingen tilsyneladende ikke fungerer på en måde, der i tilstrækkelig grad tilgodeser socialt udsatte, og at klagesystemet heller ikke formår at opfange de problemer, der er, og de fejl der sker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top