Voldsudsatte mænd får ikke hjælp
Kvinde-slår-mand-COLOURBOX18656562.jpg
Cirka en procent af alle danske mænd været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner – så det er ikke kun noget der sker i tegneserier. Tallet er dog fire gange så højt for kvinder.  Foto: Colourbox.
Traditionelle opfattelser af manderollen kan medvirke til at voldsudsatte mænd ikke får hjælp, siger nye rapporter

At bliver set og anerkendt som offer for partnervold kan være svært for mænd. Traditionelle opfattelser af, at mænd altid skal kunne klare sig selv og ikke må vise sårbarhed, er en del af forklaringen. Konsekvensen kan både være, at voldudsatte mænd ikke opsøger hjælp, og at de ikke bliver mødt med den rette støtte, når de gør det, konkluderer organisationen Lev Uden Vold i to rapporter, der blev udgivet i september.

Med få undersøgelser på området i Danmark er der en begrænset indsigt i, hvordan mænd erfarer vold fra en partner, ligesom der er begrænset indsigt i mændenes eventuelle behov for hjælp som følge heraf, pointeres det desuden i rapporten.

– Vores undersøgelser peger på, at traditionelle opfattelser af manderollen og kønsstereotype idealer om maskulinitet udgør en udfordring i forhold til at sikre voldsudsatte mænd den bedste hjælp. Det kan for eksempel være idealer om, at man som mand skal kunne klare og forsvare sig selv, og at man ikke må vise sårbarhed. Den type af idealer er direkte modstrid med det at være et offer for partnervold, som udgør en sårbar og mindre klassisk maskulin position. Det kan gøre kategorien ’voldsudsat’ mindre tilgængelig for mænd, end den er for kvinder, fortæller direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, fra 2018, har cirka 5 procent af kvinder og 2 procent af mænd været udsat for mindst én form for partnervold i løbet af et år.

– Knap 4 ud af 100 kvinder har inden for et år været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Det samme gælder godt 1 ud af 100 mænd, konkluderer VIVE desuden.

Lev Uden Vold fungerer som et videnscenter, der indsamler, producerer og formidler viden til fagfolk, politikere og beslutningstagere, voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og den øvrige danske befolkning. Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020, der skulle styrke arbejdet mod vold i nære relationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top