Busterminalen på Buddinge Station genåbner
Bus-02-30-09.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Onsdag 6. oktober 2021 rykker busserne 200S, 6A og 4A fra deres midlertidige holdepladser på Klausdalsbrovej tilbage til busterminalen ved Buddinge Station

– Tilbageflytningen af busserne sker i forlængelse af etableringen af Hovedstadens Letbanes vejprojekt på Buddingevej, fra Buddinge Rundkørsel til Vadgårdsvej, hvor der er blevet flyttet fortov og cykelsti for at udvide vejarealet til kørebaner på siden ind mod Buddinge Station. Der vil blive anlagt slidlag med afmærkning og opsat trafikskilte senere hen på det nye vejareal, når det ikke længere skal anvendes til midlertidige trafikomlægninger. Movia foretager testkørsel med busserne mandag 4. oktober, skriver Gladsaxe kommune i en pressemeddelelse.

Beboere og erhvervsområder vil fortsat opleve, at der bliver etableret vejarealer flere steder på Ring 3, inden selve letbanesporene bliver lagt og kørestrømsmasterne bliver sat op inden 2024, tilføjer man.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top