- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

En ommer på Tobaksvej

Der er ikke meget plads, når man cykler og går på den del af Tobaksvej, der har kombineret fællessti for cyklister og fodgængere – og en del cyklister cykler derfor på vejen, når der er fodgængere på stien.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede i marts sidste år at etablere fællesstierne.

– På fællesstier nedsættes fremkommeligheden for cyklister, da arealet skal deles med fodgængere. Det giver en anden trafiksikkerhedssituation end rigtige cykelstier og fortove. På fællesstier er cyklende og gående nødsaget til at udvise mere hensyn overfor hinanden, da de færdes på det samme areal. Det kan give anledning til uhensigtsmæssige situationer, kunne man ellers læse i kommunens sagsfremstilling fra mødet i udvalget sidste år.

Og på sit møde 4. oktober har Trafik- og Teknikudvalget godkendt at der etableres egentlige fortove og cykelstier på Tobaksvejen. Blandt andet ved at der erhverves eller eksproprieres areal langs Tobaksvejen til fortov og cykelsti, samt at der ”meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.400.000 kroner til projekt Fortove og cykelstier på Tobaksvejen”.

– Jeg er utrolig glad for at vi endelig har fundet penge til at lave det rigtigt – for det handler om sikkerhed, fortæller formanden for Trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald (A).