Godt og skidt i byrådet
BYrådsmøde-071020-5.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Bladet har spurgt en række foreninger om hvad der har været godt og skidt i den forløbne byrådsperiode. Bedre cykelstier, et samlende og synligt integrationsråd og en opdateret idrætspolitik er nogen af ønskerne

Politik – og ikke mindst lokalpolitik – handler om en hel masse forskelligartede – og nogen gange modsatrettede – områder og interesser, som der skal findes tid og penge til på kryds og tværs. Og det er sjældent at alle er glade på en gang.

Gladsaxe Bladet har forsøgt at vejre stemningen blandt 14 af Gladsaxes foreninger og organisationer, ved at bede dem nævne en ting som de synes at byrådet har gjort godt i indeværende byrådsperiode, og en ting de gerne ser forbedret i næste byrådsperiode. Tre af dem har svaret.

Ser frem til konkrete cykel-handleplaner
Cyklistforbundet mener, at det var godt at byrådet i foråret – i forbindelse med vedtagelsen af Strategi for Grøn Omstilling – valgte at skærpe målsætningen for fremtidig cykeltrafik.

– Målet er nu, at cyklisternes turandel skal øges med 25 procent inden 2030. Cyklistforbundet ser frem til de konkrete handleplaner, der i den kommende tid skal udarbejdes i forlængelse af strategien, fortæller Cyklistforbundet til Gladsaxe Bladet.

– I næste byrådsperiode ønsker Cyklistforbundet, at byrådet bliver bedre til at leve op til Trafik- og Mobilitetsplanens afsnit om cykeltrafik. Her fremgår det blandt andet, at Gladsaxe Kommune vil udføre cykelstier med en bredde på 2,20 m eller mere. De senest anlagte cykelstier på Klausdalsbrovej og Tobaksvejen lever slet ikke op til denne standard, tilføjer man.

Ønsker samlende integrationsråd og helhedsplan for idrætten
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe fortæller at man ikke umiddelbart kan sige noget om, hvad byrådet direkte har gjort for at støtte det frivillige arbejde med flygtninge og indvandrere og deres integration.

– Men vi ønsker et integrationsråd der er samlende og synlige i forhold til alle, der arbejder med integration af indvandrere og flygtninge. Vi ønsker også, at integrationsrådet er et kontaktled imellem de frivillige og kommunen, tilføjer netværket.

Og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe har været tilfredse med den inddragende proces omkring facilitetsudvikling i kommunen og igangsættelsen af den nye skøjtehal.

– FIG ønsker at der etableres en procesplan i samarbejde med idrættens frivillige aktører til udarbejdelse af en helhedsplan på idrætsområdet, så der er en plan at navigere ud fra, når der skal træffes beslutninger netop på idrætsområdet. Samt en opdateret idrætspolitik med fokus på både elite og breddeidræt, og fokus på bevægelsesmuligheder for idrætsforeninger på grønne arealer og i skoler/institutioner, fortæller formand John Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top