Hvor lang tid skal man være på kontanthjælp?
Debat_web.png
Vi bør i Gladsaxe afkorte perioden, hvor borgere er på kontanthjælp, der er en midlertidig ydelse. Det gælder både, hvis du er jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. I juli 2021 havde 106 borgere været på kontanthjælp i 1-2 år, 80 borgere havde været på kontanthjælp i 2-3 år og hele 325 borgere i 3 år eller […]

Vi bør i Gladsaxe afkorte perioden, hvor borgere er på kontanthjælp, der er en midlertidig ydelse. Det gælder både, hvis du er jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. I juli 2021 havde 106 borgere været på kontanthjælp i 1-2 år, 80 borgere havde været på kontanthjælp i 2-3 år og hele 325 borgere i 3 år eller mere (kilde jobindsats.dk). Det er belastende for den enkelte, når helbredsvurderinger og sygdomsbehandling betyder, at en afklaring trækker ud. For nogle kan uvisheden blive sygdomsforværrende.

Både Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Socialrådgiverforening og

Gigtforeningen ønsker, at der indføres en 1-årig afklaringsgaranti på landsplan.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at borgere uden realistiske muligheder på arbejdsmarkedet får førtidspension. Arbejdsevnevurdering skal foretages af socialrådgivere og læger, og være fri af økonomiske hensyn. Der skal være bedre samarbejde mellem jobcenter og sundhedssystem. Bedre kvalitet og kortere ventetid i ressourceforløb. Fleksjob skal give mening. Revalidering skal bruges mere.

Enhedslisten ønsker, at Gladsaxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 har som mål, at der i jobcentret inden for et år udarbejdes en konkret, individuel plan for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den individuelle plan kan indeholde uddannelses- og praktikforløb med sigte på et ordinært job på overenskomstmæssige vilkår.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der på grund fysiske og psykiske helbredsproblemer ikke kan påtage sig et fuldtidsjob, er målsætningen at afklare muligheder for fleksjob, revalidering, ressourceforløb eller førtidspension inden for et år og max. 2 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top