Klima og kommuner
Klimademo-2018-1.jpg
Klimaet er gået hen og blevet en folkesag (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.
Klimaet er et af kommunalvalgets store temaer. Gladsaxe Bladet har spurgt miljøorganisationer og eksperter om kommunernes rolle og om Gladsaxe Kommunes mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent

FN og andre instanser udgiver den ene mere apokalyptiske rapport efter den anden, hvad klimaet angår. Tiden er ved at rinde ud, og vi er på vej mod en ”katastrofal” 2,7 graders stigning ved århundredeskiftet, med flere oversvømmelser og hedebølger, og en tiltagende ubeboelig planet, hvis vi ikke for alvor handler.

Ifølge FN’s Emissions Gap Report 2020, stod den rigeste ene procent på kloden for omkring 15 procent af CO2-udledningen i 2015. For de øverste 10 procent er tallet over 40 procent.

En ny rapport fra Red Barnet, skrevet af klimaforskere, beskriver hvordan et barn født i 2020 vil opleve mellem dobbelt så mange og 6-7 gange så mange skovbrande, fejlslagne høster, tørker, oversvømmelser og hedebølger, som en voksen født i 1960.

Og en ny rapport fra Verdensbanken beskriver, hvordan klimaforandringer vil kunne tvinge over 200 millioner mennesker til at migrere inden for deres egne landegrænser, når vi når 2050. Langt de fleste flygtninge kommer, ifølge FN, fra de lande som har mindst mulighed for at tilpasse sig klimaforandringerne.

Vigtigt til valget
Og klimaet er et af de store temaer til kommunalvalget i november.

Vælgerne er, ifølge en analyse lavet af KMD i august, åbne for at skære i kommunale kerneydelser til fordel for, at deres kommune bruger flere ressourcer på at fremme den bæredygtige udvikling. For over halvdelen spiller miljømæssig bæredygtighed en væsentlig rolle for, hvem man vil stemme på til kommunalvalget.

En anden undersøgelse, lavet af KMD i juni, viste at kommunernes klimaindsats er vigtigt for borgerne, og at den vil spille ind på hvordan de stemmer til det kommende kommunalvalg.

Hvad skal kommunen gøre?
”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står overfor. Udfordringen er global, men også helt lokal Byerne har derfor et særligt ansvar og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling”, kan man læse i Gladsaxe Kommunes nye strategi for grøn omstilling, som blev vedtaget på byrådsmødet i april.

Her står der desuden at Gladsaxe Kommune som geografisk område skal reducere CO2-udledningen med 70 procent fra 2007 til 2030, samt at Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050, med delmål om alt fra faldende bilisme, vedvarende elforbrug til bæredygtige byggerier.

Men er det nok, og hvad kan – og skal – kommunerne gøre? Når nu Danmark er et af de lande, der CO2-belaster kloden mest per indbygger? Og når nu FN’s klimapanel siger, at det kræver, at vi globalt skal ned på en udledning der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger, hvis vi skal holde os under 2 grader. Udledningen per dansker er nemlig langt tættere på 20 end 2.

Spiller en afgørende rolle
Gladsaxe Bladet har spurgt klimaeksperter og –ngo’er om, hvad de synes kommunernes klimarolle er, og om Gladsaxe Kommunes nye strategi for grøn omstillings mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent fra 2007 til 2030, og være CO2-neutral senest i 2050.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. De danske kommuner har nemlig – som myndighed, sagsbehandler for udvikling af by og land, ejer af forsyningsselskaber og som dialogpartner for borgere og lokale virksomheder – en stærk lokal forankring, der kan sikre og fastholde ambitiøs klimahandling, mener programchef i den grønne tænketank Concitos byprogram, Anna Esjørn.

– Kommunale klimaplaner og klimamål er vigtige for at støtte op om de danske mål og implementeringen af dansk klimapolitik. Som myndighed har kommunerne ofte også den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. De har en kæmpe mulighed for at skabe grøn forandring til glæde for os alle sammen. De arbejder ude i virkeligheden, og de har en vigtig opgave i at levere konkrete reduktioner og få os alle med på den nødvendige grønne omstilling, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

– Et eksempel er, at kommunerne køber varer og tjenester for knap 100 milliarder kroner årligt. Ved at stille de rigtige klimakrav til leverandørerne kan de aktivere en kæmpe muskel, der kan flytte både forbrugere og produktion i en grøn retning. Det er bare ét eksempel på, at der er masser af råderum for kommunerne, tilføjer Anna Esjørn.

Agér politisk og inddrag borgerne
Palle Bendsen fra miljøorganisationen NOAH synes at det er prisværdigt, at Gladsaxe Kommune påtager sig at reducere udledningen med 70 procent i Gladsaxe som geografisk område, men undrer sig over, hvorfor Gladsaxe vælger 2007 som udgangsår, når de nationale mål tager udgangspunkt i 1990.

Han mener desuden, at kommunerne bør udnytte deres handlemuligheder fuldt ud.

– Kommunerne vil opleve, at statslig regulering og de økonomiske rammer, de er underlagt, forhindrer dem i at gå så langt, som de gerne ville. Her bør de agere politisk for at ændre på forholdene, direkte og via KL, pointerer han.

Kommunerne bør også inddrage borgerne på forpligtende måder, og her anbefaler NOAH lokale/kommunale klimaborgerting.

Frivillige tiltag er ikke nok
Formanden for Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, Kim Christiansen, mener at strategien for grøn omstilling er udmærket og peger i den rigtige retning. Men også at målet er bevægeligt og at strategien derfor skal tilpasses efter behov, og at den tegner et billede af hvad vores kommune kan gøre, uden at genere borgerne mere end højst nødvendigt i et valgår.

– Men det er ikke nok, for den virkelighed som vi skal forholde os til er anderledes dyster, og den er frem for alt global. Vi skal gøre noget nu, så en række CO2-mæssige forhold ikke går mod det meget værre – til et punkt, hvor vi ikke længere kan stille noget op, for så er toget kørt. Vi har skubbet problemerne foran os så længe at frivillige tiltag ikke forslår: de næste håndtag vi er nødt til at dreje på hedder afgifter og tvang, siger Kim Christiansen.

Han foreslår blandt andet et kommunalt krav om tilslutning til fjernvarme, øget energieffektivitet i alle boliger og et paradigmeskift på transportområdet.

Skal have hjælp af lovgivningen
Formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), fortæller at Gladsaxe Kommune ikke kan skaffe data fra 1990, så det er derfor at 2007 er kommunens basisår. Samt at kommunen stiller klimakrav til leverandører, når kommune køber ind, at man øger køb af miljømærkede varer med 5 procent om året, og udarbejder 2-årige handleplaner for Strategien for grøn omstilling.

– Så vi løbende overvejer, hvordan vi når målene. Frivillige initiativer er vigtige, men vi skal også have hjælp af lovgivningen. For eksempel er der nye rammer for fjernvarmen, så vi endelig kan komme videre med at udbygge fjernvarme til flere. Vi har også et mål om flere ladestandere til elbiler i byen, men det forhindrer lovgivningen lige nu. Der kommer nye regler i foråret, og vi er klar til at gå i gang, fortæller Tom Vang Knudsen.

– Samarbejde med borgerne om grøn omstilling kommer til at fylde meget. Vi vil samarbejde med borgerne om for eksempel energirenovering, grønne transportvaner, genbrug og affaldssortering. Boligorganisationer og grundejerforeninger er vigtige partnere, men vi vil også gerne samarbejde med foreninger, børn og unge og så videre. Det kunne for eksempel være ved at oprette et Ungeklimaråd, tilføjer han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top