Statsministeren besøgte akutTeamet
Akut-Team-11-40-21-e1633074502506.jpg

Statsminister Mette Frederikssen var meget lydhør og bad om at få AkutTeamets erfaringer med at arbejde tværkommunalt og som frikommune tilsendt. Foto. Kaj Bonne

Borgmester Trine Græse og den nye social- og sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune, Gitte Bylov Larsen, tog sammen med de ansatte imod statsministeren som skulle høre om det tværkommunale AkutTeam

Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune har siden april 2018 arbejdet sammen på det som hedder det somatiske område i feltet mellem hospitaler, praktiserende læger og plejecentre.

Borgerne, som de møder, er af alle slags og det er som regel de praktiserende læger, 1813 efter lukketid, eller personale på hospitaler eller plejecentre som kontakter AkutTeamet og beder dem besøge en borger for at vurdere og i nogle tilfælde behandle.

Konklusionen er ind til nu at personalet i AkutTeamet forkorter hospitalsindlæggelser og forhindrer også nogle gange at borgere bliver indlagt ved at de eksempelvis har mulighed for at give antibiotika i drop i hjemmet eller i plejeboligen.

– Vi letter personale på hospitalerne, fortalte en af sygeplejerskerner på AkutTeamets kontor under besøget.

– Den eneste gode ting vi har kunne se under corona er, at personalet har kunnet arbejde uden en masse processer og møder – Opgaverne blev bare løst. Det hører vi overalt og det må vi se, om vi kan få med videre, sagde Mette Frederiksen (A)

Forhindringer
Statsministeren spurgte ind til den konkrete opgaver som AkutTeamet løser under det tværkommunale forsøg og ville også vide hvad de ansatte oplever ikke fungerer.

Den klare oplevelse er for de ansatte, at det sværeste sted at løse opgaverne er i samarbejdet mellem region og kommune. Og så bed statsministeren også mærke i de lovhjemler som akutteamet har fået under forsøget men som ikke ellers er tilgængelig. Det kan være muligheden for at give panodil som der skal lægeordineres, give drop eller på anden måde behandle ligesom de normalt ikke har adgang til patientjournaler

– Det tager jeg jo selv derhjemme, sagde Mette Frederiksen om panodiler og udtrykte, at det burde være en selvfølgelighed at personalet kan give sådan medicin selv og har eksempelvis læseadgang.

– Vi skal have tillid til vores sygeplejersker. Lovgivningen forhindrer at vi kan arbejde klogt. Det skal vi have høvlet af, sagde statsmisteren til Gladsaxe Bladet efterfølgende.

Karen Rimmer havde både borgmesteren, statsministeren og sygeplejerske Signe, som stod uden for billedet, på besøg, for at fortælle om de oplevelser hun har haft med akutTeamet. Foto. Kaj Bonne

Karen Rimmer havde både borgmesteren, statsministeren og sygeplejerske Signe, som stod uden for billedet, på besøg, for at fortælle om de oplevelser hun har haft med akutTeamet. Foto. Kaj Bonne

Gode idéer
For borgmester Trine Græse betyder et besøg af statsministeren, at der kan videregives et indblik i den forsøgsordning under frikommune-forsøget som det tværkommunale AkutTeam er.

– Det sker at en patient bliver udskrevet til hjemmet men at epikrisen, altså hvad der er sket med patienten, ikke når at blive sendt, før borgeren kommer hjem, fortalte borgmesteren som ser en række forhindringer der skal ryddes af vejen for at plejen kan glide lettere for borgerne

– Vi kan fortælle om de fordele der er ved at arbejde tværkommunalt, men også de udfordringer der er ved lovgivningen på området, sagde Trine Græse til Gladsaxe Bladet inden besøget fortsatte hos en borger som netop har haft glæde af de muligheder som AkutTeamet giver.

Og det er statsministeren enig i. Allerede under første halvdel af besøget, som foregik på seniorcenter Møllegården hvor AkutTeamet holder til, gav statsministeren udtryk for at udgangspunktet skal være hos borgeren og at love og regler må tage udgangspunkt i borgerens bedste.

– Generelt havde de mange idéer som jeg også bad om at få ned på papir og tilsendt, sagde statsministeren til Gladsaxe Bladet.

Frikommunerne
Regeringen og KL blev i kommuneøkonomiaftalen for 2016 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2020. Målet med frikommuneforsøget er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring i kommunerne, hedder det i intro af den foreløbige evaluering.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd udgav en i 2019 en status over de 79 forsøg i 38 kommuner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top