Stigende mistrivsel blandt skolebørn
Mistrivsel-skolebarn-COLOURBOX43486341.jpg

School bullying concept. Sad little boy at school. Offended child. Primary school. Bullied school boy. Kid covering his face. Negative emotion, depression, stress, bullying. Emotions.

Kun 8 procent af pædagoger i Gladsaxe mener, ifølge BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse, at der i høj grad er tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i fritidsområdets trivsel og udvikling. Foto: Colourbox.
Der er alvorlige og stigende udfordringer med trivslen på skole- og fritidsområdet – også i Gladsaxe, siger vilkårsundersøgelse blandt BUPL’s medlemmer

54 procent af skole-, fritids- og klubpædagogerne oplever, at antallet af børn og unge, som mistrives, er stigende. Det viser BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse, som mere end 23.000 pædagoger og ledere har deltaget i.

Undersøgelsen viser desuden at kun 14 procent af pædagogerne mener, at de i høj grad har tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling, og at næsten en tredjedel inden for det seneste år har stået i en situation, der var uforsvarlig/farlig, fordi man var alene med en stor børnegruppe.

– Beretningerne fra vores medlemmer er alarmerende. De fortæller om tiltagende vrede, angste og urolige børn, som i den grad har brug for pædagoger, som har tid til dem. Pædagogerne gør alt, hvad de kan, men fritidsområdet er blevet sparet sønder og sammen, så opgaven er nærmest umulig. Det er faktisk rystende, siger BUPL’s formand, Elisa Rimpler.

Den faglige kvalitet – og dermed pædagogernes mulighed for at styrke trivslen – er, ifølge fagforeningen, alvorligt udfordret af mange års besparelser og udhulinger af normeringerne på fritidsområdet.

Ikke bedre i Gladsaxe
Der var 88 respondenter fra BUPL’s vilkårsundersøgelse fra Gladsaxe Kommune. Og her ser tallene ikke bedre ud end på landsplan – tværtimod.

I Gladsaxe oplever næsten to ud af tre skole-, fritids- og klubpædagoger at antallet der mistrives er stigende, og kun 8 procent at der i høj grad er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling – ingen svarer dog at der slet ikke er tid til det.

Mere end fire ud af ti svarer ja til, at de inden for det seneste år har stået i en situation, der var uforsvarlig, fordi de var alene med en stor børnegruppe, og næsten seks ud af ti at de i mindre grad har tid til at arbejde med børn/unge i udsatte positioner.

Nyt tilbud hjælper
Børne- og Undervisningsministeriets trivselsundersøgelser viser, at andelen af skoleelever med højest generel trivsel i Gladsaxe Kommune har været faldende i de seneste 4-5 år, men at rigtig mange stadig er inden for denne kategori.

Og Gladsaxe Kommune har for tiden succes med nye tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Mere end 200 familier i Gladsaxe har deltaget i nye forebyggende forløb, som hjælper børn og unge i mistrivsel. Forløbene er en stor succes og bidrager til, at familierne får tidlig og effektiv hjælp, inden problemerne vokser sig store, tilføjer man.

De nye tilbud er udviklet som en del af projektet STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale Sundhed), hvor Gladsaxe – sammen med seks andre kommuner og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden – arbejder for at hjælpe børn der mistrives.

STIMEs indsats er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Nedlukningerne har gjort ondt
Ifølge Børns Vilkårs statusrapport for 2021, Svigt af børn i Danmark, har de fleste børn i Danmark et godt børneliv.

– Men mange udsatte børn og unge har oplevet, at nedlukningerne har forværret de svigt, som de i forvejen blev udsat for. Andre har for første gang oplevet at komme i mistrivsel som en konsekvens af krisen, tilføjer man.

Ifølge en ny rapport fra Socialstyrelsen, har cirka 17 procent af de unge 14-15-årige været udsat for fysisk vold af en forælder inden for det seneste år. Undersøgelsen blandt de danske unge viser også, at 6 procent (7 procent af pigerne og 5 procent af drengene) havde oplevet et uønsket forsøg på eller et gennemført samleje, og at langt de fleste bliver krænket af en jævnaldrende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top