Støj og affald blev debatteret af bredt panel
Valgmøde-01-44-21-e1635343813280.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buddinge Skole var rammen om et bredt panel hvor A, B, C, F, I, K, L og Ø deltog med repræsentanter parate til at svare på borgernes spørgsmål og kommentarer

Der var tilsyneladende sket en fejl, fortalte Flemming Yssing Hansen, som er formand for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, da klokken var 18.55 og der kun var dukket ganske få tilhører op. Mailen som skulle invitere de cirka 4.000 husstande til vælgermødet, var ikke nået frem.

Det lagde dog ikke en dæmper på debatten som kom i dybden med affaldssortering og tilhørende affaldscontainere samt trafikstøj med alle de medfølgende problematikker, parter og udviklingsmuligheder men først og fremmest en stor frustration som både tilhørere og politikere delte over at støjen er stigende og har været en kendt problematik i mange år, men at det er primært men ikke udelukkende statsveje – altså motorvejene – som den kommer fra.

Ole Skrald (A), Christina Falkberg (B) og Henrik Sørensen (c) deltager ivrigt. Foto: Kaj Bonne

Ole Skrald (A), Christina Falkberg (B) og Henrik Sørensen (c) deltager ivrigt. Foto: Kaj Bonne

Fælles ansvar for affald
Første spørgsmål fra salen, efter den indledende præsentation af de enkelte paneldeltagere, handlede om affaldssortering og gik på at Miljøminister Lea Wermelin ved lanceringen af den nye affaldssortering med flere spande sagde, at der ville komme en merudgift for borgerne på 58 kr. om året.

– Hvordan føles det at få en ret præcis formodning om hvad det kommer til at koste og har I et bud på hvad det kommer til at løbe op i?, blev der spurgt.

– Det bliver dyrere, det må vi se i øjnene, indledte Ole Skrald Rasmussen (A) som med sit formandskab for Trafik- og Teknikudvalget har indsigt på området.
Herefter fortalte han om sin egen affaldssortering som han, fordi han bor til leje, kan have sammen med andre i fælles opsamlingsøer.

– Affaldsøer kræver plads og det skal være i nærheden af boligen for at det virker. Det ved vi. Men vi skal se på de muligheder som der er, sagde Trine Henriksen (Ø)

De mange affaldsbeholdere på den enkelte grundejers areal fyldte en del i debatten og flere gange blev rækkehuse bragt op fordi de har små haver og dermed skal afgive meget plads til de mange beholdere.

Christina Falkberg (B) som er nuværende medlem af Trafik – og Teknikudvalget, lagde vægt på at ingen samfund er statiske og at der kommer forandringer.

Endeligt mente både John Ellehammer (L) og Esben Frette Johansen (K), at ansvaret ikke kun hviler på villaejerne, men også på virksomhederne som bruger og producerer emballage således at sorteringen af eksempelvis plast bliver lettere også i genanvendelsen.

– Kunne vi måske få Folketinget til at lægge afgifter på sammensatte plasttyper, sagde John Ellehammer. Esben Frette Johansen påpegede at alle de deltagende partier i byrådet, også er tilstede i Folketinget og at budskabet via dem skal være, at magten skal tilbage i kommunerne.

– Lad os individualisere affaldssorteringen først. Ja det kommer til at koste lidt mere men det betaler jeg gerne, indtil Christiansborg finder en fælles løsning. Og så skal vi havde bedre emballage for det kan gøres bedre og det må ikke koste mere.

Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne

Løsninger på støj
Herefter skiftede fokus til støj som er et emne der var fyldt i mange år, og som Politiken netop har fokuseret på, fremlagde John Ellehammer, så er det først fra næste år, at der er sat flere penge af på budgettet til at gøre noget ved støjen fra kommunal side.

Politikens artikel fra den 25. oktober tager udgangspunkt i et interview af borgmester Trine Græse (A) og byrådsmedlem Martin Skou Heidemann (V) som blev gennemført med selskab af en støjmåler på Buddingevej, og tallene fra støjmåleren er, i en sidebemærkning, i det sundhedsskadelige felt.

– Vi har med vilje ikke renoveret på Buddingevej fordi vi vidste at letbanen skulle komme, indledte Ole Skrald (A) inden fortsættelsen:

– Fra 2023 bliver støjværnet lavet så det krummer ind over vejen på toppen. Og så kommer hastigheden ned på motorring 3 plus at der bliver lagt støjsvag asfalt på. Tro mig jeg ved hvor meget det larmer og hvordan det har udviklet sig. Jeg bor selv i støjhelvede.

Foto. Kaj Bonne

Esben Frette Johansen ((K) og John Ellehammmer (L) Foto. Kaj Bonne

Også Christina Falkberg (B) var bekymret over at der ingen ro er i Gladsaxe Kommune og at langt det meste kommer fra motorvejene

– Vi skal ligge så meget pres på dem, for de (Staten, red) skal støjsikre deres veje. Men jeg mener også, at der skal færre biler på vejene og det gør vi ved at styrke den kollektive trafik.

Herefter fremlagde Henrik Sørensen en idé om at overdække Helsingørmotorvejen med solceller som efter sigende skulle have en overskudsgivende økonomisk model, inden Signe Ejersbo (F) slog fast, at det ikke blot er de statslige veje som skal håndteres men også de kommunale.

– Jeg kan ikke se hvorfor, vi skal køre så hurtigt. I hele byen kan man køre 50 km/t og nogle steder 70. Lad os sænke de 50 til 40 km/t, lave miljøzoner osv sagde hun inden Esben Frette Johansen fik mikrofonen og slog et slag for bedre vilkår for cyklister med cykelstier, værksteder, pumper og lignende til at understøtte cyklismen.

Det nytter dog ikke blot at sænke farten. Den støjsvage asfalt virker ikke under 50 km/t sagde Ole Skrald som ville have dækproducenterne på banen hvilket Christina Falkberg var enig i.

Det er dog ikke udelukkende en dæk-udfordring, for hvor kommer bilerne fra, spurgte David Ibsen (I)

– Det er jo ikke Gladsaxeborgere som drøner afsted på motorvejen om Gladsaxe. Vi skal have p-pladser ved stationerne ude i landet og så skal den kollektive trafik fungere meget bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top