Styrk samarbejdsrummet
Jobcenter-sep21-4.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Overvejende positiv brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mener man skulle have gravet et spadestik dybere

I juni 2021 kom der nye tal for benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet, der viser hvor gode kommunerne er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Og Gladsaxe toppede listen foran Fredensborg og Frederiksberg.

En brugerundersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens service, lavet af analysefirmaet Moos-Bjerre i 2019, viste dog at kun lidt over halvdelen var tilfredse med servicen i jobcenteret. Og borgerrådgiver Preben Rohde anbefalede, i forbindelse med sin seneste årsberetning i marts, at jobcentret har fokus på at forbedre sagsbehandlingen indenfor sygedagpengeområdet.

Det blev besluttet, at der skulle laves en brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet, og på sit oktober-møde, fik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelagt resultaterne af undersøgelsen, der er lavet af konsulentvirksomheden BDO i september 2021, og baseret på fokusgruppeinterviews.

God kontakt
I undersøgelsen kan man blandt andet læse, at der er en generel oplevelse af, at telefonvagter og sagsbehandlere er venlige og imødekommende, når de håndterer borgernes telefoniske henvendelser. Samt at jobklubberne giver ”noget at stå op til” og gør at man får søgt flere job. Til gengæld opleves timetallet i jobklubberne som for højt.

Ifølge undersøgelsen oplever borgerne ”en oplevelse af god og hyppig kontakt med den koordinerende sagsbehandler eller jobformidler”, i opfølgning på indsatsplanen, selvom nogle borgere pointerer at indsatsplanen har været forstyrret på grund af sagsbehandlerskift.

Med hensyn til sagsbehandlerskift opleves disse generelt som uproblematiske, men også at borgerne ikke selv tager initiativ til sagsbehandlerskift ved dårlig kemi.

BDO anbefaler i undersøgelsen blandt andet, at der skal være fokus på muligheden for at færdighåndtere borgerens telefonhenvendelse, uden at involvere sagsbehandleren, samt test af en chatfunktion. At man kunne sikre at indholdet i jobklubberne matcher borgernes fremmødetid, samt styrke samspillet mellem jobklubdeltagerne, for at øge energiniveau og socialt udbytte af jobklubberne. Samt at der i højere grad skal fokuseres på ”det bedst mulige match mellem borgere og sagsbehandlere”, og på sagsbehandlerskift der kan styrke ”samarbejdsrummet” mellem borger og sagsbehandler.

Skal følges op
Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), fortæller at han godt kunne have ønsket at undersøgelsen var gået et spadestik dybere i forhold spørgsmål og metode.

– Det har tilsyneladende af flere årsager været sværere end forventet at få et tilstrækkeligt antal borgere til at deltage i undersøgelsen. Da vi i udvalget vedtog den overordnede ramme for undersøgelsen for over et år siden, indgik også kravet om fokusgruppeinterviews med 8 – 10 deltagere, der mødes fysisk og i fællesskab har en frit flydende diskussion på baggrund af spørgsmål. Dette udgik af undersøgelsen.  Nu har vi taget den reducerede undersøgelse, som kun er et øjebliksbillede, til efterretning. Men det er vigtigt at vi, der har det politiske ansvar for social- og beskæftigelsesindsatsen, bliver ved med at følge op på borgernes ønsker og oplevelser, tilføjer han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top