Dårligt indeklima
Søborg-Skole-21-25-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne (arkivfoto).
Indeklimaet i de kommunale bygninger er langt fra optimalt

I en ny rapport, ”State of the nation”, lavet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, kan man blandt andet læse at 90 procent af de danske klasselokaler i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end de 1.000 ppm, som myndighederne anbefaler som øvre grænse.  En stor del af problemet handler om manglende renovering af lokalerne.

Studier har ifølge Teknologisk Institut vist, at indeklimaet kan påvirke elevernes præstation og læring med op til 10 procent – det vil sige, at vores børn potentielt går glip af undervisningsværdien af et helt skoleår i løbet af grundskolen.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniørers nye rapport kan man læse at andelen af gode energimærkninger i de danske kommuner er temmelig forskelligt – og at Gladsaxe Kommune ligger i den tunge ende, med under 20 procent af energimærkede kommunale bygninger med en energimærke A-C.

– De ringe energimærker betyder, at de kommunale bygningers energiforbrug til opvarmning er uhensigtsmæssigt i forhold til forbruget i moderne bygninger – og det betyder øget økonomisk spild og større udledning af CO2, pointerer man desuden i rapporten.

Bedst at renovere
En analyse udført af Rambøll tidligere på året konkluderer dog, at det er mest fordelagtigt – både miljømæssigt og totaløkonomisk – at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

– Den samlede konklusion må derfor være, at gevinsterne ved at renovere de kommunale bygninger er store, og at det samfundsøkonomisk og miljømæssigt godt kan betale sig, pointerer Foreningen af Rådgivende Ingeniører i rapporten.

– Klimapotentialet ved renovering opnås gennem varmebesparelser i bygningerne. Det vurderes, at det vil være en god forretning for samfundet at reducere varmeforbruget med 31 procent frem mod 2050, og dette sker i praksis gennem renoveringer af den eksisterende bygningsmasse, tilføjer man.

Gladsaxe Kommune bruger, ifølge tal som Foreningen af Rådgivende Ingeniører har fra Danmarks Statistik, et stigende andel på af pengene på byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger – men stadig en relativ lille andel, der i 2018-20 lå på 3,7 procent.

I Gladsaxes nabokommuner ligger andelen på mellem 1,4 procent og 5,7 procent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top