Grøn undersøgelse, kortlægning og handling
Motorvej-291021-1.jpg
Der skal handles på den grønne omstilling. Ikke mindst fordi bilparken i Gladsaxe er stigende og tal fra Energistyrelsen viser, at faldet i Gladsaxes CO2-udledning er stagneret.  Foto: Peter Kenworthy.
Flere af byrådets udvalg drøftede udkast til handleplan for Grøn Omstilling

Det offentlige og kommunerne spiller en nøglerolle for at nå målet om 70 procents reducering af CO2 i 2030, pointerede Klimarådet i en rapport i marts. Rådet anbefalede desuden kommunerne at sætte tydelige klimamål med planer for opfølgning.

I april vedtog Gladsaxe Byråd en Strategi for Grøn omstilling, som har som mål at reducere udledningen af CO2 i Gladsaxe med 70 procent i 2030. Strategien indeholder flere delmål, og der skal udarbejdes toårige handleplaner for at sikre at målene bliver opfyldt.

Og der er nok at tage fat på. Privatforbruget er støt stigende, bilparken i Gladsaxe er også stigende og tal fra Energistyrelsen viser, at faldet i Gladsaxes CO2-udledning er stagneret.

Transport og energiforbrug
I starten af november diskuterede flere af byrådets udvalg et udkast til Handleplan for Grøn Omstilling for 2022/23, der er blevet til med input fra forvaltningerne, dialog med Det Grønne Råd og med bidrag fra borgere og virksomheder.

I udkastet kan man blandt andet læse at det, for Gladsaxe Kommune som helhed, især er transport og energiforbrug i boliger og virksomheder, der har det største klimaaftryk. For kommunen som virksomhed er det indkøb, vareforbrug, drift, transport og byggeri af kommunale bygninger.

Udkastet til handleplanen beskriver indsatser som at udbrede kendskabet til samkørsel, udbrede viden om elbiler, kampagner om grøn varme, efterspørge at leverandørerne omstiller til grønne virkemidler og en energikampagne rettet mod boligejerne. Samt understøtte cirkulært forbrug, løbende at udskifte den kommunale bilflåde med eldrevne personbiler og varebiler, energioptimere kommunens bygninger, solcelleanlæg i forbindelse med nybyggerier, øge andelen af brugt IT-udstyr og nogen større bygningsrenovationer og øget genbrug af byggemateriale.

Undersøgelser og omlægning
For en handleplan om noget der efterhånden for alvor haster – nemlig klimaet – bliver ord som ”kortlægning”, ”udbredelse”, ”undersøgelse”, ”analyse”, ”efterspørge”, ”se på”, ”vurdere” og ”drøfte” brugt temmelig meget, mens handlingsrelaterede ord som ”omlægger”, ”anlægger”, ”etablerer”, ”køber”, ”energioptimerer”, ”udbygning”, ”krav” og ”øge” også figurerer, men i mindre grad.

Hovedparten af de indsatser, der beskrives i udkastet til handleplanen holdes desuden indenfor de nuværende budgetter.

Handleplanen fremlægges til godkendelse i Miljøudvalget 29.november og i Byrådet 15.december.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top