Guld og grønne skove
Valgplakater.jpg
Plakatstativer og valgplakater bliver taget ned og kørt væk, men valgløfterne står tilbage.  Foto: Peter Kenworthy.
Der blev - som altid - lovet en hel masse i kommunalvalgkampen i år. Snart starter arbejdet med at realisere alle valgløfterne

Hvis man har fulgt med i kommunalvalgkampen i Gladsaxe Bladet, har man hørt at vores lokalpolitikere har lovet at arbejde for en hel del i valgkampen, til valgmøder, i artikler og i annoncer – dog ikke medvind på cykelstierne og større julegaver til alle, som komikeren Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget på i 1994.

Nationalt rostadion, bedre skoler, billigere offentlig trafik, grøn omstilling, mindre trængsel og støj, mere kulturarv, et styrket foreningsliv og flere penge til fællesskaber og så videre.

En ting er dog at love noget, noget andet er at kunne levere det, i et samarbejde med de andre partier i byrådet, og i evige politiske prioriteringer, hvor der aldrig er penge til alt.

Grønt og trygt
Byrådet har lavet en del tiltag i de seneste fire år, der for mange nok har været med til at gøre Gladsaxe Kommune til en generelt god kommune at bo i.  Alt fra en nyplanlagt skøjtehal og svanemærkede børnehuse til en plan for den grønne omstilling og et tværkommunalt AkutTeam.

Men der er – som altid – også masser at gå i gang med, i de næste fire år for det kommende byråd.

Borgmester Trine Græse (A) mente eksempelvis i valgkampen at det er helt afgørende at gøre kommunens grønne ambitioner til virkelighed, blandt andet ved at reducere Gladsaxes CO2-udledning med 70 procent i 2030. Nedgangen i Gladsaxes CO2-udledning er dog, efter markante fald, gået mere eller mindre i stå mellem 2014 og 2018, ifølge de seneste tal fra Energistyrelsen. Dog har kommunen lavet en del grønne tiltag siden, og det samlede energiforbrug i de kommunale ejendomme er reduceret markant i 2020.

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F) vil have en tryg og værdig ældrepleje, og De Radikale en værdig demenspleje. Sagerne på Kildegården og Møllegården viser at det dette bestemt ikke er lykkedes alle steder, og at det er nødvendigt at have mere fokus på dette område.

Lavt, kort trygt og aktivt
Venstre vil have at Gladsaxe igen skal være en ”åben, lav og grøn kommune”, men der bliver bygget en del højt, fjernet historiske bygninger som TV-Byens gamle studier, og er blevet fældet hundredvis af træer i kommunen (ikke mindst langs letbanen) i den forløbne valgperiode.

De Konservative vil have bedre forhold for idrætten, men Gladsaxe ligger nær bunden i en nyere idrætsundersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund har sammenlignet de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår. Enhedslisten arbejder for kortere skoledage, hvilket et flertal i byrådet dog i første omgang har afvist at afsætte penge til.

Og Dansk Folkeparti vil stå vagt om at vores børn ikke bliver udsat for omsorgssvigt, og Lokallisten Gladsaxe give skolerne bedre tid og rammer til det forebyggende arbejde med mobning. Men der er lige nu et misforhold mellem Gladsaxes såkaldte ”mobbefri skoler”, de få lovpligtige handleplaner som folkeskolerne laver, og det faktum at op mod hver tiende af børnene – ifølge den nationale trivselsmåling – er udsat for mobning.

Politik tager tid
Og nogen ting tager bare mere end fire år at løse eller sikre, andre kan aldrig løses helt eller alle steder, og en del valgløfter bliver til virkelighed inden for valgperioden.

I valgkampen i 2017 talte Astrid Søborg (V) om at stoppe fortætningen, Kristian Niebuhr (der på det seneste har siddet i byrådet for Socialdemokratiet, men ikke opnåede genvalg – men som dengang sad i byrådet for Dansk Folkeparti) ville have en ny skøjtehal og borgmester Trine Græse (A) forsikrede i en annonce vælgerne om, at ”vi prioriterer ældreplejen”.

Lars Abel (C) talte i 2017 om gode rammer for foreningslivet, Enhedslisten ville have flere to-lærertimer, bedre tid til forberedelse for lærerne og bedre normeringer, De Radikale ville have flere midler til en ny Søborg Skole, og SF mente at stigningen i indbyggertallet var positiv og viste at kommunen gjorde noget rigtigt.

Og Lise Tønner (som dengang var Socialdemokrat, men nu stiller op for Lokallisten Gladsaxe, hvor hun ikke i denne omgang blev valgt ind) ville have en bedre borgerinddragelse.

Noget er lykkes, noget arbejdes der stadig på, og andet bliver nok aldrig til noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top