Intet krav om kortere skoledagene
Rådhus-aften.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Børne- og Undervisningsudvalget vedtog i stedet ændringsforslag om at penge til trivsel fra Folketinget fordeles mellem skolerne

Med folkeskolereformen fik elever på alle klassetrin blandt andet en længere skoledag med øget undervisningstid. Flere undersøgelser har dog vist, at skolebørnene og deres forældre mener, at børnene går for længe i skole, og at presset på børn og unge aldrig har været større.

En erfaringsopsamling lavet af Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune i maj i kommunens skoler viste desuden, at man har positive erfaringer i coronatiden med de kortere skoledage, holddeling og færre børn per voksen, samt at flere skoler ønsker at forkorte skoledagen og bruge ressourcerne på flere voksne.

I skoleåret 2021/2022 er der givet mulighed for at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser, og Børne- og Undervisningsudvalget skulle 4. november træffe beslutning om, hvordan frihedsgraderne skulle realiseres og et statstilskud, til håndtering af faglige udfordringer og styrkelse af trivsel, bruges i Gladsaxe Kommune.

Ikke afsat flere penge
De fleste kommuner gør brug af den nye frihed til at droppe elevplaner og konvertere understøttende undervisning til kortere skoledage og tolærerordninger, viser en undersøgelse foretaget blandt Danmarks Lærerforenings lokalafdelinger.

Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune anbefalede dog at skolerne ikke afkorter skoledagen, ”da der ikke følger den nødvendige finansiering med”. I stedet vedtog udvalget 4. november et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative og SF, om at pengene (1,3 millioner) fra Folketinget blev fordelt mellem skolerne, som selv kan beslutte hvilke trivselsindsatser de kan bruges til, mens man opfordrede til at de blev brugt til at forkorte skoledagen.

Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Trine Henriksen (Ø), havde forslået at der blev afsat penge til at afkorte skoledagen og udvide åbningstiden i SFO og klub, hvilket dog blev stemt ned.

– Det er godt, at skolerne nu får en lille mulighed for at afkorte skoledagen. Men jeg ærgrer mig over, at der ikke var støtte til mit forslag om at finde penge til at afkorte skoledagen med 3 timer om ugen for alle elever, når vi nu endelig har fået mulighed for at gøre det, siger Trine Henriksen.

Måske senere
Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), fortæller at han mener at det er vigtigt at det er en lokal beslutning, og pointerer at det er sandsynligt at muligheden for at afkorte skoledagen gøres permanent fra skoleåret 2022/23, hvor der måske følger yderligere midler med fra Christiansborg.

– Vi er midt i skoleåret og den enkelte skole ved bedst hvor og hvordan der er brug for at sætte ind for at styrke faglighed eller trivsel. Derfor opfordrer BUU til at afkorte skoledagen men det er ikke et krav. Jeg ønsker at afkorte skoledagen yderligere, gerne det maksimale vi kan. Det kræver at budgetforligspartierne finder flere penge, også selvom det ikke bliver en fuld konvertering, det kan BUU ikke beslutte, tilføjer han.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, er bekymret for den øgede rekrutteringsudfordring og de lange dage.

– Staten må investere i en attraktiv læreruddannelse, og kommunerne må finansiere en folkeskole, som er en attraktiv arbejdsplads for de kommende generationer. Andre kommuner gør det allerede, men desværre er udsigten til kortere skoledage i Gladsaxe ved at forsvinde i politisk tåge, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

– Folketinget har givet frihed til at forkorte skoledagen, men svigter totalt ved ikke at sende de nødvendige penge med. Herefter bruger de lokale politikere i Gladsaxe flere måneder på at komme frem til en beslutning, som blot skubber problemerne videre ud på hver enkelt skole. Byrådet havde mulighed for at finde pengene, men har prioriteret andre emner over skoledagens længde. Skolerne kan nu kigge efter løsninger i de tomme pengekasser, mens eleverne sukker videre i den alt for lange skoledag, tilføjer han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top