Klimamål og middel
Politikere-Folketinget-281021-16.jpg
Klimaminister Dan Jørgensen fremsatte i oktober Lov om ændring af lov om klima. Nu skal det sikres at lovens mål nås.  Foto: Peter Kenworthy.
Folketinget har vedtaget nyt drivhusgasreduktionsmål. Men det haster med at nå klimamålene

Folketinget vedtog torsdag 25. november et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 procent i 2025 i forhold til niveauet i 1990, og målet indskrives i Klimaloven.

Målet skal sikre yderligere drivhusgasreduktioner på den korte bane for at støtte op om indfrielsen af klimalovens målsætninger om 70 procent reduktion i 2030 og klimaneutralitet i senest 2050. Loven pålægger dog ikke direkte erhvervslivet nye økonomiske eller administrative byrder, og har ingen direkte retsvirkning over for borgerne.

Og det er endnu ikke helt klart, hvordan regeringen og Folketinget vil sikre at målene bliver opfyldt, skriver Concito på den grønne tænketanks hjemmeside.

– Regeringen og Folketinget bør hurtigst muligt anvise, hvordan klimamålet i 2025 nås og hvilke virkemidler, der skal i spil. Beslutninger skal træffes snarest, hvis de skal nå at have effekt i 2025, tilføjer Concito.

For vi mangler nemlig ikke viden om eller løsninger på klimakrisen, men derimod nok nærmere visioner og vilje til at se realiteterne i øjnene og handle konkret på dem.

Vi har ikke megen tid
Men ifølge FN’s seneste Production Gap Report planlægger verdens regeringer at producere mere end dobbelt så mange fossile brændstoffer i 2030, i forhold til hvad der skal til for at holde verden på under en 1,5 graders temperaturstigning.

Den årlige Global Carbon Budget report pointerer at jorden har 11 år til at skære i emissionerne, for at undgå de værste klimascenarier.

En rapport fra Oxfam beskriver hvordan verdens rigeste ene procent skal reducere helt op mod 97 procent i forhold til deres nuværende CO2-aftryk, for at nå det nødvendige niveau i 2030.

Og World Food Programme beskriver hvordan klima-forårsaget ekstremt vejr kan tvinge over 100 millioner flere mennesker ud i sult og fattigdom inden 2030 og fortrænge så mange som 1 milliard mennesker inden år 2050.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top