Plantebælte nedlægges i forbindelse med ny genbrugsstation
Sneglehøj-Turbinevej-1.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
By- og Miljøforvaltningen igangsætter arbejdet med at etablere en ny genbrugsstation på Turbinevej

Forvaltningen starter med rydning af området ved gravhøjen.

– Det betyder, at beplantningsbæltet mellem den eksisterende genbrugsstation og gravhøjen samt beplantningsbæltet mod Turbinevej ryddes. Som erstatning vil der dels blive genplantet et nyt smallere beplantningbælte mod Turbinevej og dels blive indarbejdet beplantning op ad den nye bygning. Dette vil dog først blive udført i slutningen af anlægsfasen, kan man læse i en meddelelse i dagsordenen til mødet i Miljøudvalget 1. november.

Inden for gravhøjens 15 meter beskyttelseszone bevares de tre store ege ved foden af højen, mens den øvrige opvækst ryddes. I anlægsfasen vil der blive etableret byggepladshegn i beskyttelseszonen omkring det fredede fortidsminde, tilføjer man.

I en undersøgelse af naturforholdene af området ved Turbindevej, lavet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon i 2016, konkluderede man blandt andet at ”en uberørt naturzone omkring gravhøjen Sneglehøj skal være væsentlig større end de planlagte 15 meter for ikke at forringe de nuværende landskabelige og biologiske forhold”.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, fortæller at DN Gladsaxe har gjort meget for at standse hvad han kalder ”ødelæggelsen af gravhøjen”.

– Men vi har desværre tabt alle klagesager og må blot se på, at vores historieløse politikere sletter endnu et spor af vores fortid med myndighedernes og herunder tilsyneladende Slots- og Kulturstyrelsens og Kroppedals velsignelse.

Han mener samtidig at Orbicons konsulentudtalelse burde indebære at plantebæltet burde bevares.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top