Problemer for patientsikkerheden på Hareskovbo
Hareskovbo-07-47-13.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser problemer med journalføring og hygiejne

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på et tilsynsbesøg den 28. september vurderet, at der på Plejehjemmet Hareskovbo i Bagsværd er ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”, kan man læse i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport, der blev offentliggjort 25. november.

– Vi har lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende behandlingsstedets organisering og instrukser samt patientens retsstilling var opfyldt, men der var mangler i forhold til journalføring. Gennemgående var formelle krav til journalføring ikke overholdt, idet notaterne ikke blev låst, men blev anvendt til løbende tilføjelser. Det betød, at der kunne foretages rettelser og slettes i notater uden tidligere historik kunne læses og der manglede overblik. Der var spredte og få mangler i indholdet af journalføringen, tilføjes det i tilsynsrapporten.

– Der var også mindre mangler i forhold til hygiejne. Vi har kort efter tilsynet modtaget en revideret instruks, samt oplysning om øjeblikkelig implementering af denne. Dermed vurderer vi, at denne mangel er udbedret straks efter tilsynet. Endelig var der en gennemgående mangel i forhold til dokumentation af ikke doserbar medicin, beskriver Styrelsen for Patientsikkerhed desuden i tilsynsrapporten.

”Vi vurderer, at Plejehjemmet Hareskovbo kan rette op på manglerne ved at udarbejde og følge en handleplan”, tilføjer man. Styrelsen fortæller at man desuden har modtaget en handleplan 16. november, som opfylder styrelsens henstillinger, og at man dermed afslutter tilsynet.

Tilsynet var et reaktivt-udgående tilsyn på baggrund af en klagesag som styrelsen den 25. maj fik oversendt fra Styrelsen for Patientklager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top