Trafikstøj – sæt hastigheden ned
Debat_web-e1635242968723.png
Gennem de seneste mange år har jeg fremsat flere forslag i Byrådet, med henblik på at reducere trafikstøjen især fra motorvejene, der skærer sig igennen Gladsaxe. Trods det helt åbenlyse behov for en indsats mod trafikstøjen, er det først nu ved at gå op for øvrige partier at der skal ske forandringer. Heldigvis ser det […]

Gennem de seneste mange år har jeg fremsat flere forslag i Byrådet, med henblik på at reducere trafikstøjen især fra motorvejene, der skærer sig igennen Gladsaxe.

Trods det helt åbenlyse behov for en indsats mod trafikstøjen, er det først nu ved at gå op for øvrige partier at der skal ske forandringer. Heldigvis ser det nu ud til at der kan samles et flertal, som vil bakke op om initiativer, der kan reducere trafikstøjen.

Folketinget har afsat midler til en støjkortlægning af motorring3 og der undersøges hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der kan bringes i spil. Det er et stort skridt. Der er fortsat behov for tiltag som på kort sigt kan forbedre situationen. Der trænger til et nyt lag med lavtstøjende asfalt på motorvejene.

Hastighedsnedsættelse har en gavnlig effekt og det er intiativ der nemt kan iværksættes. Det vil kun tage ca ½ minut længere at krydse Gladsaxe på motorring3, hvis hastigheden nedsættes til 90 km/timen. Suppleret med stærekasser til hastighedskontrol kan vi opnå betydelig mere ro i kommunen.

Hvor langt vi kan komme til at gå med støjreduktionen, når undersøgelsen er færdig, må tiden vise. Men vi må forvente at der tænkes stort og visionært, så både effektive støjskærme og mulighederne for overdækning bliver synliggjort.

Der er gode initiativer i gang, men vi skal som lokalpolitikere holde fast, lægge pres på folketingstingspolitikerne og fortsætte arbejdet med at finde løsninger, der reducerer trafikstøjen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top