Ulovligt at viceborgmestre byttede pladser
GB-Valgmøde-15-Serdal-Benli-45-21--e1636711236556.jpg

Foto: Kaj Bonne

Ankestyrelsens udtalelse er kommet og meldingen er klar: Loven blev ikke fulgt, da viceborgmestre byttede pladser. Trine Græse (A) tager udtalelse til efterretning

Det var ulovligt da Serdal Benli og Peter Berg Nellemann byttede pladser som henholdsvis 1. og 2. viceborgmester.

Det slår Ankestyrelsen nu fast i sin afgørelse og skriver i resuméet: ”Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunestyrelseslovens § 7, stk. 2 og 3, ikke er iagttaget i forbindelse med, at 1. og 2. viceborgmester har byttet pladser fra 1. januar 2020. Vi beder byrådet i Gladsaxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til. ”

Ledige pladser
Rokeringen blev kun delvist behandlet i byrådet, efter at det i første omgang blot var meddelt, at der ville ske en rokering, selvom loven på området siger, at sådanne beslutninger skal behandles af kommunalbestyrelsen.

Byrådet besluttede 29. april 2020 at fritage Serdal Benli fra posten som 1. viceborgmester, men besluttede ikke at fritage Peter Berg Nellemann fra sin 2. viceborgmesterpost og det er der miseren ligger.
“Valggruppen har derfor besat pladser, der ikke var ledige. (…) Først hvis byrådet på et møde fritager Peter Berg Nellemann fra hvervet, kan valggruppen derefter besætte de ledigblevne pladser”, skriver tilsynet.

Afgørelsen glæder Venstre Lone Yalcinkaya, der har indbragt sagen for styrelsen. For hende har det været vigtigt, at gældende lovgivning blev overholdt.

– Også i Danmark er det vigtigt, at de demokratiske spilleregler bliver fulgt. Man kan ikke bare uden om byrådet udpege, hvem man nu har lyst til som ny viceborgmester i en kommune. Det er sådan noget som vi i Danmark kritiserer knap så demokratiske lande for at gøre – og så er det ualmindelig pinligt, at vi her i Danmark åbenbart har en kommune, nemlig Gladsaxe, hvor en socialdemokratisk borgmester tror, at hun kan gøre hvad hun vil, siger Lone Yalcinkaya og tilføjer, at hun oplever, at det er udtryk for magtfuldkommenhed og holdningen om, at man bare kan gøre, hvad man vil.

Sagen kort

Serdal Benli satsede at blive valgt til Folketinget og ville i den forbindelse træde ned som 1. viceborgmester. Det blev aftalt som en del af en intern aftale mellem A, B og F ved siden af konstitueringsaftalen, men der blev ikke lavet en aftale om 2. viceborgmesterposten. Benli blev ikke valgt til Folketinget men ville alligevel gerne træde ned.

Byrådet besluttede 29. april 2020 at fritage Serdal Benli fra posten som 1. viceborgmester, men har ikke besluttet at fritage Peter Berg Nellemann fra sin 2. viceborgmesterpost.

Derfor var pladsen som 2. borgmester ikke ledig, da man besluttede at lade de to bytte plads. Men det betragter borgmester Trine Græse som en formalitet og der står i byrådets udtalelse af 13. maj 2020 til Ankestyrelsen at ”Det er flertallet i Gladsaxe Byråds opfattelse at borgmesteren er berettiget til at meddele på Økonomiudvalgsmøde, hvem konstitueringsgruppe 1 ønsker at vælge til hvervene som 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, idet gruppen i medfør af styrelseslovens § 7, stk. 3, 2. pkt. kan besætte hver af de ledigblevne pladser, når de har valgt den afgående henholdsvis 1. viceborgmester og 2. viceborgmester”.

– Den her sag handler om formalia og kommer ikke til at ændre på det endelige resultat, da der er flertal i byrådet for beslutningen om, hvem der skal være 1. og 2. viceborgmester. I Byrådet gjorde vi, som vi plejer i den slags sager, og har ikke være klar over, at der var en detalje, vi havde misset. Vi tager nu Ankestyrelsens udtalelse til efterretning og genbehandler sagen på Byrådsmødet i december, så formalia er helt på plads i den form, som Tilsynet vurderer er korrekt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top