Uregistreret kloak-lugt og-syn i Utterslev Mose
gråt-vand-fæstningskanalen-e1637915140904.jpg
Der er set og lugtet kloakvand i mosen og Fæstningskanalen ved U11, men ikke alle er registreret ifølge lokale

Brønshøj-Husum Avis skriver at medlemmer af fagudvalget Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg har holdt øje med kloakoverløb Fæstningskanalen som leder vand til Utterslev Mose fra Novafos og Hofor herunder fra Gladsaxe, Rødovre og Københavns Kommune. Specifikt har medlemmerne holdt øje omkring U11, som er anlægget der ligger ved Bystævneparken.

Anlægget er ejet af Novafos og vandet som løber i Fæstningskanalen fra dette anlæg stammer fra Gladsaxe Kommune.

Overløb
Ved kraftig regn bliver kloakkerne fyldte. I Gladsaxe bliver regn- og spildevand ikke delt. Dermed løber det regnvandsopblandede spildevand i mosen fra blandt andre anlæg U11.

At der ikke er separatkloakeret er hovedpunktet i Gladsaxes Spildevandsplan 2021. Planen sætter rammen for Gladsaxe Kommunes og forsyningsselskabet Novafos’ arbejde med den fremtidige udbygning af afløbssystemet i de næste 10 år.

Medlemmerne af Miljøudvalget i Brønshøj-Husum har opdaget, at der i mindst et tilfælde, er sket overløb fra kloakken til Fæstningskanalen, som ikke er registreret hos Novafos eller Hofor. Hvordan det overløb er opstået, kan Arne Kristensen, som er teamleder for planlægning af kloak og klimpatilpasning hos Novafos, ikke svare på.

– Der er andre overløb til Fæstningskanalen eller det kan være stillestående vand, siger han til Brønshøj-Husum Avis.
Hofor fortæller, at de har to overløb til Fæstningskanalen – et i Rødovre Kommune og et lille overløb i Københavns Kommune.

Konkret udleder Hofors overløb, UM26, direkte til Utterslev Mose, i en mængde der betegnes som mindre hændelser.

Årlig rapport
Der bliver ifølge de oplysninger som Brønshøj-Husum Avis har fået, kun opgjort overløb til den årlige rapport omend de konstant registreres automatisk i et system kaldet SRO hos Novafos.

Hofor oplyser, at de har haft overløb i Rødovres ende den 2. juli, 10. juli og 27./28. august samt fra UM26 i Utterslev Mose den 30. juni, 2. juli, 10. juli, 31. juli, 7. august, 16. august, 17. august, 27/28 august, 28. september, 29. september, 20/21 oktober.

Novafos oplyser at de har registreret overløb i august og et i oktober,
Miljøudvalgets medlemmer har dermed set et overløb i maj, som ikke er registreret.
Tillid
Der er hjælp på vej, fortæller Arne Kristensen fra Novafos. Hans håb er, at man i løbet af de næste par år kan komme i gang med at bygge et nyt, større bassin til forsinkelse af vandet på Gyngemoseværket, som i dag rummer en pumpestation og to bassiner, men det er stadig på planlægningsniveau.

– Der er sikkert mange som mener, at det går for langsomt. Det gør det altid med kloakoverløb, men bassinet er løsningen på den korte bane, og på den lange bane skal der separatkloakeres i Gladsaxe Kommune, fortæller han.
– Jeg skal ikke forsvare, hvad der er gjort hvornår i fortiden, men det ser ud som om, at der er lys for enden af tunnelen.
Gladsaxe Kommune står for 80% af udledningerne, mens Hofor har de resterende 20%.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top