Debat_web.png

Ti stille og ret ind

For nylig skrev Gladsaxebladet ”at andelen af indvandrere i Gladsaxe kommune på 40 år var steget fra 5% til 20%. Om 40 år kan andelen vel så være steget til 80%?

Debat_web.png

Er kaninbure kernevelfærd?

Gladsaxe kommune budgetterer med 600.000 kr. til ”opgradering af kaninbure”, 675.000 til ”understøttelse af erhvervslivet” og 400.000 kr. årligt til kunst ved Letbanen efter ”armslængdeprincippet”, dvs. på armslængde af borgerne, men efter regler, som politikerne selv har skrevet

Debat_web.png

Fjernvarme

Tak til Pia Vendelholt Christensen for orientering om, at borgere og virksomheder ikke skal høres om fjernvarmeplanerne

Debat_web.png

Mørkhøj Bygade

På Byrådsmødet d. 24 juni behandlede vi en sag om byudvikling ved Mørkhøj Bygade. Udover den fredede Mørkhøjgaard ligger der nogle fine bygninger - tidligere benyttet af Fødevarestyrelsen. Planen er at nedrive disse bygninger

Debat_web.png

Flere skovbørnehaver i Gladsaxe

Skovbørnehaver er populære hos både forældre og børn. Og vi skal have flere skovbørnehaver i Gladsaxe med den direkte adgang til fantastiske grønne områder. Mindre grupper i frie rammer fremmer et bedre sammenspil mellem børn og de voksnes opmærksomhed på

Top