Debat_web.png

Sikrer corona-tryghed

Hele indsatsen for at bekæmpe corona-epidemien, herunder restriktioner, smitteopsporing, håndtering af smitteudbrud, vaccinationsindsats m.m. besluttes fra centralt hold af regeringen og sundhedsmyndighederne, og som kommune gør vi herefter præcist, hvad vi får besked på, og ofte mere end det. Samtidig

Debat_web.png

Rosport på Bagsværd Sø

Bagsværd Sø og omgivelser er ikke egnet til rosport og publikum til regattaer. Søen er lavvandet og derfor er bundvegetationen veludviklet, med det resultat at vandplanterne er til gene for roerne.

Debat_web.png

Tobaksvejen og Gyngemose Park

I en god artikel her i bladet den 3. februar beskrives situationen i Gyngemose Park området hvor der har været en del uro og hvor der har været en meget stor fraflytning på over 25 % det seneste år.

Debat_web.png

Bagsværd har brug for en nye skole

Kun 28 procent af de elever, der bor i Skovbrynet skoledistrikt benytter Skovbrynet Skole. Det er en tendens, der har stået på i årevis, og et klart udtryk for, at skolen i meget omfattende grad bliver fravalgt af elever og

Debat_web.png

Lokallisten søger svar

I Gladsaxebladet var der i uge 6 to læserbreve vedr. Lokallistens forslag om at gøre fremtidige trivselsundersøgelser/APV i Gladsaxe anonyme, skrevet af henholdsvis Trine Græse og Enhedslisten.

Top