Hvor tarveligt!

”Oskar får en ny vej til mormor” skriver avisen. Javist, og det betyder måske en hurtigere rejse for ham, men her ”på landet” (Ring 4), betyder det i hvert fald det modsatte.

Hareskovbo

I Gladsaxe-Bladet d. 8.10. klagede en beboer på det attraktivt beliggende kollektivhus Hareskovbo over en voldsom forringelse af busforbindelsen (fra Bagsværd Station) fra d. 13.10.

Top