Jobcenter.jpg

Flere i job

Der er stor forskel på hvor gode kommunerne er til at hjælpe ikke-vestlige indvandrerkvinder i job, men andelen er stigende. Gladsaxe ligger lidt bedre end landsgennemsnittet

Top